Meedoen

Zakelijk lidmaatschap is er voor bedrijven en organisaties met een intrinsieke motivatie voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. Zij kunnen lid worden van de coöperatie United Economy. Leer hierna meer.

Als particulier kun je je aansluiten bij de All United-beweging. Lees hier meer.

Zakelijk lidmaatschap (lidmaatschap coöperatie United Economy € 500,= per jaar ex. btw)

 • Deel uitmaken van een netwerk van intrinsiek gedreven ondernemers en professionals
 • In de praktijk actief meebouwen aan een nieuwe economie
 • Deelname naar wens aan bijeenkomsten
 • Deelname jaarevent en Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • United-rekening en toegang tot betaalomgeving
 • Onderlinge digitale marktplaats
 • Kans op nieuwe klanten en extra omzet 
 • Verbindingen, samenwerkingen en kennisdeling in het UE-netwerk
 • Logo- en naamsvermelding op UE-website
 • Betaling lidmaatschap in Uniteds of euro’s
 • Indien van toepassing: beginsaldo van 1.000,= Uniteds [1]
 • Lid worden zonder United-rekening is mogelijk (dus lidmaatschap gericht op kennisdeling, events, meebouwen nieuwe economie etc.)

Aanmelden voor zakelijk lidmaatschap

Aanmelden kan hier. Je ontvangt dan de welkomstmail en het ledencontract. Tevens openen wij je United-rekening.

Je kunt ook kiezen voor deelname aan een lokaal initiatief voor circulair geld. Deze zijn er in de regio’s Zeist, Arnhem, Utrecht en Alkmaar. Meer informatie vind je hier.

Voor grote organisaties/overheden zetten we graag een maatwerkprogramma of Community of Practice op, gericht op kennisontwikkeling over circulair geld en duurzaam inkopen met maximale positieve impact. Neem daartoe contact met ons op.

Graag meedoen, maar lidmaatschapsbijdrage vormt belemmering? 

We vinden het belangrijk om een inclusief netwerk te zijn. In de huidige economie komt geld soms te weinig terecht op plekken waar juist veel waardecreatie plaatsvindt. Indien de lidmaatschapsbijdrage te hoog is voor je bedrijf/organisatie en je bedrijf juist wel meerwaarde biedt voor het UE-netwerk, dan plannen we een ‘draagkrachtgesprek’. Gebruik daarvoor het aanmeldformulier. Rekening houdend met het belang om de coöperatie United Economy kostendekkend te houden, willen we zorgen dat iedereen mee kan doen om via circulair geld te bouwen aan een (nog) mooiere wereld.

Beginsaldo

[1] Het beginsaldo is een  renteloos coöperatief krediet. Het is beschikbaar voor leden die aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. een (financieel) gezond bedrijf of organisatie zijn 2. zowel qua inkoop als verkoop actief zijn (of gaan worden) met Uniteds 3. je dient te bevestigen dat aan de verplichtingen behorende bij het beginsaldo kan en zal worden voldaan. Het beginsaldo houdt de verplichting in om het eigen product of dienst te leveren aan anderen in het netwerk en zo binnen een half jaar de uitgegeven Uniteds weer terug te verdienen. Als dit niet lukt, zoeken we samen naar manieren om: 1. (klanten in Uniteds te vinden of 2. met een ander lid Uniteds te ruilen door er euro’s voor te betalen. In de rubriek ‘Hoe werkt het?’ en in het ledencontract dat je ontvangt als je lid wordt, lees je precies hoe het werkt.

Meedoen als particulier

Lees hier meer.