Meedoen

Zakelijk lidmaatschap is er voor bedrijven en organisaties met een intrinsieke motivatie voor duurzaam en sociaal ondernemerschap. Zij kunnen lid worden van de coöperatie United Economy. Zie hieronder bij Zakelijk lidmaatschap.

Als particulier kun je je aansluiten bij de All United-beweging. Lees hier meer.

Zakelijk lidmaatschap (lidmaatschap coöperatie United Economy € 500,= per jaar ex. btw)

  • Deelname naar wens aan bijeenkomsten en events
  • Inclusief jaarevent (twee toegangskaarten per organisatie, extra kaarten in overleg)
  • Logovermelding op UE-website
  • United-rekening en toegang tot betaalomgeving 
  • Betaling lidmaatschap in Uniteds of euro’s
  • Actieve bemiddeling voor verbindingen in het UE-netwerk
  • Indien van toepassing: beginsaldo van 1.000,= Uniteds [1]
  • Lid worden zonder United-rekening is mogelijk (dus lidmaatschap gericht op kennisdeling, events, meebouwen nieuwe economie etc.)

Aanmelden voor zakelijk lidmaatschap

Aanmelden kan hier. Je ontvangt dan de welkomstmail en het ledencontract. Tevens openen wij je United-rekening.

Je kunt ook kiezen voor deelname aan een lokaal initiatief voor circulair geld. Deze zijn er in de regio’s Zeist, Arnhem, Utrecht, Wageningen en Alkmaar. Meer informatie vind je hier.

Voor grote organisaties/overheden bieden we een maatwerkprogramma gericht op kennisontwikkeling over circulair geld en circulaire economie. Neem daartoe contact met ons op.

Graag meedoen, maar lidmaatschapsbijdrage vormt belemmering? 

We vinden het belangrijk om een inclusief netwerk te zijn. In de huidige economie komt geld soms te weinig terecht op plekken waar juist veel waardecreatie plaatsvindt. Mail ons indien de lidmaatschapsbijdrage te hoog is voor je bedrijf/organisatie en je toch graag mee wilt doen. Vertel in je mail wat je bedrijf/organisatie doet en geef tevens de meerwaarde aan van je verbondenheid (over en weer). We mailen je dan met voorstellen die wellicht een oplossing bieden. Zoals aansluiten bij een lokaal netwerk of als kennismaking meedoen via een pilot. We zetten ons er voor in om - met inachtneming van de kostendekking die voor de coöperatie United Economy uiteraard nodig is - te zorgen dat iedereen die wil mee kan doen met circulair geld en het bouwen aan een mooiere wereld.

Beginsaldo

[1] Het beginsaldo is een onderling renteloos krediet. Het is beschikbaar voor leden die aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. een (financieel) gezond bedrijf of organisatie zijn 2. zowel qua inkoop als verkoop actief zijn (of gaan worden) met Uniteds 3. je dient te bevestigen dat aan de verplichtingen behorende bij het beginsaldo kan en zal worden voldaan. Het beginsaldo houdt de verplichting in om het eigen product of dienst te leveren aan anderen in het netwerk en zo binnen een half jaar de uitgegeven Uniteds weer terug te verdienen. Als dit niet lukt, zal bemiddeld worden om: 1. klanten in Uniteds te vinden of 2. met een ander lid Uniteds te ruilen door er euro’s voor te betalen. In de rubriek ‘Hoe werkt het?’ en in het ledencontract dat je ontvangt als je lid wordt, lees je precies hoe het werkt.

Meedoen als particulier

Lees hier meer.