Partners 

De bedrijven en organisaties die samen de coöperatie United Economy vormen, vind je in de rubriek Partners op deze website. 

Coöperatie

United Economy is georganiseerd als een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk (coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid). Deze heeft coöperatieleden, een Community Team en een Bestuur. Veel van onze coöperatieleden (partners) zijn actief binnen één van de teams van United Economy (zie ook het kopje ‘Teams’). Daarnaast is er een Stichting United Economy. Deze heeft twee taken: het beheren van de gelden van de coöperatie die in het garantiefonds en op de dekkingsrekening staan, alsmede het bewaken van het gedachtegoed van de coöperatie. De stichting heeft eveneens een bestuur.

Communityteam

 • Birgit Hendrik (Goederenhubs Nederland)
 • Ruud Tuithof (Merkmij)
 • Arnout van Dijk (Kurago)
 • Heidi Leenaarts (Evidente)
 • Petra Jungblut (Petra Jungblut)
 • Hans Peter Vles (De Groene Kwartiermaker)

Bestuur coöperatie 

 • Ronald Brakenhoff (voorzitter coöperatiebestuur United Economy, directeur Diabolo ICT)
 • Arnout van Dijk (penningmeester van de coöperatie United Economy, directeur Kurago)
 • Heidi Leenaarts (bestuurslid coöperatie United Economy, initiatiefnemer United Economy)

Bestuur Stichting

 • Matthijs Bierman (voorzitter stichting United Economy, managen director Triodos Bank Nederland)
 • Henk Smit (penningmeester stichting United Economy, oprichter Driekant)
 • Heidi Leenaarts (bestuurslid stichting United Economy, initiatiefnemer United Economy)

Besluitvorming

United Economy is een coöperatie. Dat houdt in dat de leden gezamenlijk het zeggenschap hebben. De leden kiezen een bestuur en dit bestuur mag namens de leden besluiten nemen en uitvoeren binnen de kaders zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van United Economy. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) komen de leden bij elkaar om samen het beleid te bespreken en besluiten te nemen over belangrijke keuzes. Dit alles conform de statuten. 

Aanmelden?

Ook aansluiten bij onze coöperatie? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.  Meer info over lidmaatschap vind hier.