Organisatie

Hieronder zie je de mensen die aan de basis staan van de United Economy. Zij zetten zich al jaren, of zelfs decennia, succesvol in voor de missie van economische systeemverandering voor een duurzame, rechtvaardige toekomst.

United Economy is een not-for-profit-netwerkorganisatie. Een aantal missiegedreven coöperaties en stichtingen vormen het fundament.

Ontwikkelteam United Economy

Henk van Arkel

Aanjager United Economy

Directeur STRO

Heidi Leenaarts

Aanjager United Economy

Bestuurslid United Economy Kwartiermakers

Jaap Vink

Aanjager United Economy

Projectleider STRO

Ingrid Zevallos

Communicatie United Economy

Bestuurslid United Economy Kwartiermakers

Guus Peterse

Supportdesk aanspreekpunt United Economy

Financieel-administratief medewerker STRO

Jan Langedijk

Ontwikkelen handels-omgeving United Economy

Contactpersoon voor IT-team STRO

Lokale founding partners

Arnout van Dijk

Aanjager Zeister Knoop

Tjwan Oei

Aanjager Arnhems Hert

Houwke Ong

Aanjager Arnhems Hert

Wim van Bokhorst

Aanjager Vix

Jaap Vink

Aanjager Utrechtse Euro

visual #ontwikkelkunst door Inge Knoope

Samenwerkende organisaties

Hieronder zie je de verschillende organisaties die samen United Economy vormen. Doel van de samenwerking is het versnellen van de duurzame transitie.

United Economy

United Economy is een coöperatie, statutair zonder winstoogmerk. Deelnemers van United Economy zijn automatisch lid van de coöperatie en hebben daarmee gezamenlijk zeggenschap over de ontwikkelingen.

STRO

ANBI-stichting Social Trade Organisation (STRO) zet zich sinds 1970 actief in voor de bewustwording van de situatie van het milieu. In de jaren 80 was de energie vooral gericht op het vervangen van belastingen op arbeid door belastingen op milieuvervuiling. De laatste dertig jaar gaat het om Research & Development op het gebied van eerlijker en milieuvriendelijker geldsystemen. Daarbij ontwikkelde STRO Cyclos software met inmiddels vele miljoenen gebruikers wereldwijd. Dat is ook de basis voor het United Economy platform. 

Stichting Beheer Circulair Geld

Conform haar doelstelling streeft United Economy ernaar voldoende euro’s te bezitten ter dekking van de circulaire euro’s die in omloop zijn. Daartoe is er een onafhankelijke stichting in het leven geroepen. Deze stichting ziet toe op de dekking van de circulaire euro’s en heeft de naam Stichting Onafhankelijk Toezicht op en Beheer van de Dekking van Circulair Geld (afgekort: Stichting Beheer Circulair Geld).

Het document Basisinformatie dekking circulaire euro’s is via contact opvraagbaar.

Lokale communities

Lokale communities zorgen binnen de landelijke beweging United Economy voor verbondenheid op lokaal niveau. 

United Economy Kwartiermakers

De Kwartiermakers vormen een landelijke groep van duurzame bedrijven binnen de United Economy. Zij zetten zich in als ‘wegbereiders’ voor de bloei van de beweging.

Partnernetwerken

Diverse duurzame (bedrijven)netwerken werken samen met United Economy. 

Teams van United Economy

Als United Economy-deelnemer kun je actief worden in een team. Je leert dan op een leuke manier andere United Economy-enthousiastelingen kennen en je draagt bij aan de beweging. De teams zijn:

Team Communicatie

Als lid van dit team zet je jouw talent in voor het verbeteren van de website en communicatie van de United Economy. Je vervult zo een spilfunctie in de ontwikkeling  van de beweging. 

Team Financials

Het team Financials richt zich op het vergaren en borgen van kennis over de werking van het circulaire geld. Onder andere hoe de waarde hiervan bewaakt wordt door de onafhankelijke stichting Beheer Circulair Geld. De functie van het team Financials is te zorgen dat grondige kennis over het circulaire geld bij een deel van de United Economy-deelnemers aanwezig is. Ook communiceert het team Financials over dit onderwerp met de deelnemers. 

Team Netwerkbouwers

Het team Netwerkbouwers zet zich in voor het leggen van nieuwe verbindingen tussen United Economy-deelnemers. Als netwerkbouwer leer je het United Economy-netwerk snel kennen en vervul je een waardevolle verbindende rol. Onder andere help je bedrijven die veel circulaire euro’s ontvangen om nieuwe duurzame leveranciers te vinden. 

Meedoen in een team?

Wil jij ook je talenten inzetten in teamverband? Of meer informatie ontvangen? We komen graag met je in contact.