Leden 

De bedrijven en organisaties die samen de coöperatie United Economy vormen, vind je in de rubriek Leden op deze website. 

Coöperatie

United Economy is georganiseerd als een coöperatieve vereniging U.A. (coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid). Deze heeft leden en een bestuur. Veel van onze leden zijn actief binnen een team van United Economy (zie daarvoor onder het kopje ‘Teams’). Daarnaast is er een Stichting United Economy. Deze heeft twee taken: het beheren van de gelden van de coöperatie die in het garantiefonds en op de dekkingsrekening staan, alsmede het bewaken van het gedachtegoed van de coöperatie. De stichting heeft eveneens een bestuur.

Bestuur coöperatie 

  • Ronald Brakenhoff (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Diabolo ICT, voorzitter van het coöperatiebestuur)
  • Frank Jongejan (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Accountants Adviseurs Jongejan B.V, penningmeester van de coöperatie)
  • Heidi Leenaarts (grondlegger van United Economy, tevens directeur van United Economy)

Bestuur Stichting 

  • Matthijs Bierman (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Triodos Bank, voorzitter Stichting)
  • Henk Smit (directeur van een koploperbedrijf van United Economy, Driekant, penningmeester Stichting)
  • Heidi Leenaarts (grondlegger van United Economy, tevens directeur van United Economy)

Besluitvorming

United Economy is een coöperatie. Dat houdt in dat de leden gezamenlijk het zeggenschap hebben. De leden kiezen een bestuur en dit bestuur mag namens de leden besluiten nemen en uitvoeren binnen de kaders zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van United Economy. Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) komen de leden bij elkaar om samen het beleid te bespreken en besluiten te nemen over belangrijke keuzes. Dit alles conform de statuten. 

Aanmelden?

Ook aansluiten bij onze coöperatie? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.  Meer info over lidmaatschap vind hier.