Organisatie

De coöperatie, dat zijn we samen!

United Economy is georganiseerd als coöperatieve vereniging. Binnen de coöperatie draait het om de deelnemers. Zij hebben als coöperatielid stemrecht over de besluiten van United Economy. Veel deelnemers vervullen daarnaast een actieve rol binnen het netwerk. Hierdoor geven we samen vol gas om de positieve impact te vergroten. 

Onze deelnemers kunnen ervoor kiezen om onderdeel te worden van een UE-team. Daarnaast heeft United Economy een bestuur en een aanverwante stichting United Economy. Verder op deze pagina vind je nadere uitleg over deze verschillende onderdelen.

Bestuur coöperatie United Economy

Arnout van Dijk

Penningmeester

Directeur Kurago

Heidi Leenaarts

Bestuurslid

Initiatiefnemer United Economy

Ingrid Zevallos

Bestuurslid en Communitymanager

Eigenaar Amna VA

Michel Bruisten

Bestuurslid

Directeur Bruisten Consultancy

Ronald Brakenhoff

Voorzitter

Directeur Eshgro

Ted van den Bergh

Bestuurslid

Diverse bestuursfuncties en maatschappelijke rollen

Bestuur stichting United Economy

Frank Gorter

Bestuurslid

Sociaal Architect, Rentmeester 2.0, Oprichter Voedsel uit het Bos

Heidi Leenaarts

Bestuurslid

Initiatiefnemer United Economy

Jeanne van Ittersum

Bestuurslid

Oprichter Trash'ure Taarten

Besluitvorming

Omdat United Economy een coöperatie is, nemen de deelnemers de belangrijkste besluiten. Daarvoor is er tenminste één keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). De deelnemers kiezen hier een bestuur en dit bestuur handelt binnen de kaders zoals in de ALV besproken.

Om het gedachtengoed, de kaders en de werkwijze van United Economy vast te leggen, hebben we statuten en reglementen.

Naast de coöperatie United Economy is er een onafhankelijke stichting United Economy. Deze bestaat om het gedachtengoed te bewaken, levend te houden en uit te dragen.

Communityteam

Het communityteam heeft de verantwoordelijkheid voor het dagelijks reilen en zeilen van het United Economy-netwerk.

Team Eventmakers

Dit team organiseert de United Economy-events.. 

Team Netwerkbouwers

Netwerkbouwers zetten energie op (nieuwe) verbindingen tussen United Economy-deelnemers. Dit team stimuleert het onderling zakendoen, het delen van kennis en andere samenwerkingen. 

Team Financials

Het team Financials heeft kennis over de werking van het circulaire geld. In het bijzonder hoe de waarde hiervan geborgd is via de onafhankelijke stichting Beheer Circulair Geld. Het team verzorgt de communicatie hierover richting alle UE-deelnemers. 

Ook aanmelden voor een team?

Wil je als deelnemer ook je talenten inzetten en een bijdrage leveren aan één van de teams, stuur een mail naar welkom@unitedeconomy.nl.