Downloads

Als lid vind je hier praktische ondersteuning voor o.a. je administratie. Daarnaast zie je hier de statuten en reglementen van United Economy en kun je het boek ‘Onze economie opnieuw uitvinden’ downloaden.