Missie en Visie

Laten zien dat het kan!

We geloven dat een duurzame en rechtvaardige toekomst realistisch en haalbaar is. Sterker nog: we zijn al aan de slag! Dat is nodig, want er is veel verontrustend nieuws over het klimaat, verstoring van ecosystemen, vervuiling  en groeiende sociale ongelijkheid. Tegelijk bestaat er al heel veel moois als het gaat om mensen, bedrijven en organisaties die vanuit intrinsieke motivatie werken aan verandering. Daar zit grote potentie, zeker als we de krachten bundelen. We slaan daarom de handen ineen en werken samen aan een toekomstbestendige economie en samenleving. Binnen de United Economy staan waarden als duurzaam, sociaal, eerlijk en lokaal op de eerste plaats. 

De duurzame economie groter en sterker maken

United Economy versterkt maatschappelijk betrokken bedrijven en organisaties. Particulieren kunnen deze ontwikkeling steunen en eraan meedoen. En zo de verbinding met gelijkgestemden ervaren.

Concreet doen we dat door elkaar te leren kennen en zoveel mogelijk bij elkaar in te kopen. Onze circulaire handelsomgeving zorgt dat geld langdurig in de duurzame economie blijft rondgaan, waardoor deze aan kracht wint. 

United Economy werkt samen met steeds meer duurzame (bedrijven)netwerken. De eerstvolgende mijlpaal is doorgroeien van de huidige 600 bedrijven naar 10.000 bedrijven die meedoen. Onze stip aan de horizon is het (economisch) verbinden van heel duurzaam Nederland!

Zo helpen we onszelf, elkaar én de planeet!

Systeemverandering én mindsetverandering

lemnisscaat: wisselwerking mindset en systeem

> Mindsetverandering

Innerlijke verandering is het startpunt voor verandering in de buitenwereld. Bewustwording heeft daarom een belangrijke plek in de United Economy. Wij zijn niet de betweters die weten hoe het moet; we zijn samen op ontdekkingsreis. Succesvol werken aan grootschalige verandering vereist commitment. Intrinsieke motivatie is de sleutel.

> Systeemverandering

Ook systeemverandering is noodzakelijk voor een echt nieuwe koers. Alleen met nieuwe regels wordt het spel wezenlijk anders gespeeld. Binnen de United Economy creëren we duurzame spelregels. We zorgen er samen voor dat geld langdurig werkt in dienst van duurzaamheid. Zo kopen we waar mogelijk bij elkaar in, investeren in duurzaamheid en onderzoeken nieuwe vormen van eigendom en samenwerking. 

Waardengedrevenheid

Binnen de United Economy gebruiken we in plaats van de term duurzaamheid vaak het woord waardengedrevenheid. We bedoelen daarmee de intrinsieke motivatie om echte waardecreatie voorop te stellen in het ondernemerschap. 

Die waarden gaan over duurzaam, sociaal, lokaal, fair trade, fair pricing, aandacht voor elkaar, goed omgaan met je medewerkers, eerlijk zaken doen, etc. 

Hoe je daar invulling aan geeft, verschilt per bedrijf. Dat maakt het moeilijker meetbaar, maar het mooie is dat we daar samen onze weg in vinden. Als zakelijk United Economy-deelnemer geef je commitment om duurzame stappen te zetten en via het kiesmerk laat je aan anderen zien waar je staat.