Veelgestelde vragen

United Economy is een duurzaam handelsnetwerk van waardengedreven ondernemingen die samen actief bouwen aan een veerkrachtige duurzame economie. 

United Economy is georganiseerd als coöperatie zonder winstoogmerk. We werken aan systeemverandering in de praktijk, gericht op een duurzame en waardevolle toekomst. 

 1. We gebruiken waar mogelijk circulaire euro’s voor het onderling zakendoen.
 2. We zijn betrouwbare handelspartners voor elkaar: transparant, eerlijk, samen, gunnen, betalingstermijn per direct.
 3. Waarden-gedrevenheid staat voor ons centraal, in ons bedrijf of organisatie en in de samenleving.
 4. We vormen een netwerk van gelijkgestemde ondernemers: we helpen en inspireren elkaar.
 5. We zien geld als een middel, niet als een doel. We experimenteren met nieuwe manieren om geld dienend te laten zijn aan de samenleving.
 6. We dragen bij aan bewustwording over de rol die geld speelt – en zou kunnen spelen – in de samenleving.

Onze leden noemen de volgende voordelen:

 • Boeiend netwerk met intrinsiek gemotiveerde ondernemers en professionals
 • Gemak bij groen en circulair inkopen
 • Nieuwe klanten
 • Klantloyaliteit
 • Kennisdeling en innovatie
 • Hulp bij verduurzamen van je bedrijf
 • Renteloze coöperatieve kredieten
 • Positieve energie
 • Samen bouwen aan mooiere wereld

Alle bedrijven en organisaties die zich herkennen in het gedachtengoed van United Economy en die zich committeren aan de kernwaarden van United Economy kunnen meedoen. Door contacten tussen leden, bijeenkomsten en intervisie, houden we elkaar scherp op het duurzaam ontwikkelen van je bedrijf.

Je kunt je als particulier aanmelden op circuitnederland.nl. Daarmee sta je in verbinding met het bedrijvennetwerk United Economy én met de lokale netwerken voor circulair geld. Als er in jouw regio al een lokaal netwerk zit, dan kun je daar aansluiten. Je vindt het op circuitnederland.nl. 

Circulair geld, ook wel United genoemd, is het betaalmiddel van de eigen betaalomgeving van United Economy. 

Naast het onderschrijven van de kernwaarden van United Economy, zijn we sinds zomer van 2022 aan de slag met het ontwikkelen van het Kiesmerk. Het Kiesmerk betekent dat je als ondernemer ervoor kíest transparant te zijn over waar je staat met duurzaamheid. Het is dus nadrukkelijk niet een keurmerk: niemand gaat jou keuren of de maat nemen. Wél spreek je je als bedrijf openlijk uit over wat je al wel en nog niet doet als het gaat om duurzaam en sociaal ondernemerschap én wat je ambities zijn. Door dit open te delen is het zichtbaar voor anderen. Dat stimuleert om je eigen ambities extra serieus te blijven nemen en er werk van te maken. Ook ben je erop aanspreekbaar en kun je makkelijker hulp krijgen om volgende stappen te zetten op de duurzame ladder.

Met het Kiesmerk wordt bereikt dat iedereen die bij jouw bedrijf wil inkopen, zelf kan inschatten of dat wat jouw bedrijf doet aan duurzaamheid hem of haar aanspreekt. 

Een circulaire euro, ofwel een United, is als rekeneenheid hetzelfde als een euro. Dus 1 op 1.

Je boekt het ook als euro’s in in je boekhouding en facturen maak je gewoon op in euro’s. 

Als je lid wordt van United Economy wordt – als je dat wilt – jouw rekening geopend in de betaalomgeving. Je krijgt inlogggegevens waarmee je kunt inloggen. Daar zie je alle bedrijven die ook meedoen met circulair geld. Je zoekt het bedrijf op aan wie je wilt betalen, voert het bedrag in, en drukt op ‘bevestigen’ om de betaling definitief te maken. Ook is het mogelijk (in winkels en restaurants bijvoorbeeld) om via de mobiele app te betalen door het scannen van een QRcode. 

Als iemand jou betaalt met Uniteds, ontvang je daarvan een mail met de link naar de betaalomgeving. Je kunt dan gelijk inloggen en ziet dan dat de betaling ontvangen is en je saldo verhoogd.

Er zijn drie manieren om aan circulaire euro’s of Uniteds te komen:

 1. De eerste manier is door ze te verdienen door de eigen zakelijke producten en/of diensten te verkopen binnen het netwerk van United Economy leden.
 2. Een tweede manier om aan Uniteds te komen is het verkrijgen van een beginsaldo (onderling startkrediet) of wellicht een groter krediet. 
 3. Een derde manier om aan Uniteds te komen is deze te ‘kopen’ door betaling van euro’s (1 op 1).

1-Hoe stel je een factuur op?
Je maakt gewoon een factuur op in euro’s. Je spreekt met de klant af dat deze in circulaire munt zal betalen. Een deelbetaling kan ook. 

2- Hoe werkt het met btw?
Je boekt circulaire euro’s gewoon in in je boekhouding. Je betaalt dus gewoon btw over inkomsten in circulaire euro’s en vordert btw terug over de kosten. (Als je bedrijf btw-plichtig is).

3- Hoe verwerk je Uniteds in je boekhouding?
Je boekt de Uniteds in als euro’s. Concreet: Je maakt een nieuwe grootboekrekening aan, ‘Uniteds’ of ‘circulair geld’ genoemd. Dit is een balansrekening. Net zoals je bijvoorbeeld een Triodos Bank-rekening hebt, is dit een extra rekening. De facturen en betalingen lopen vervolgens normaal in je boekhouding mee.

Je kunt circulaire euro’s eenvoudig inlezen in je boekhouding via een MT940 bestand, zoals ook bij euro-rekeningen. Ook kun je een  CVS-bestand downloaden en inlezen. Daarmee is aansluiting op vrijwel alle boekhoudoplossingen geregeld. 

Circuit Nederland (voluit Social Trade Circuit Nederland) is de betaalomgeving, gebouwd in Cyclos, dat de onderlinge betalingen in circulaire euro’s faciliteert. Naast United Economy doen daar ook diverse lokale initiatieven aan mee: Arnhems Hert, Utrechtse Euro, Zeister Knoop en Vix (Alkmaar). Zo kunnen leden van United Economy bijvoorbeeld zakendoen met deelnemers van de Zeister Knoop. De verbinding met Circuit Nederland geeft United Economy-deelnemers dus extra bestedingsmogelijkheden en extra klanten in circulair geld. Ook zijn er particulieren lid van het Circuit Nederland, wat ook een belangrijke en enthousiaste klantendoelgroep is. 

De coöperatie Circulair Geld Nederland (met United Economy als één van de leden) maakt keuzes over de inrichting van de betaalomgeving en zorgt voor de betrouwbaar van het circulaire geld in Nederland.

Hieronder zie je de vier belangrijkste waarborgen om voor de deelnemers de waarde van de circulaire munt (United) op peil te houden. De eerste drie van deze waarborgen richten zich op het voorkomen van disbalans in het netwerk. Anders gezegd: hoe gaan we ermee om als sommige leden te veel Uniteds hebben en andere juist een tekort?

1. Onderling ruilen is een handige manier om disbalans snel op te lossen. Een bedrijf met te veel Uniteds maakt Uniteds over aan een bedrijf met te weinig Uniteds. Omgekeerd wordt hetzelfde bedrag aan euro’s overgemaakt. Het communityteam van United Economy bemiddelt in het onderling ruilen.

2. Een bedrijf dat een coöperatief krediet heeft ontvangen en te lang geen of te weinig inkomsten heeft in Uniteds, dient het krediet in euro’s af te lossen. De termijn daarvoor is een half jaar. 

3. Voor elk coöperatief krediet dat we verstrekken, wordt er een opslag overgemaakt naar de dekkingsrekening. Deze opslag is er voor het geval een bedrijf dat een krediet ontvangen heeft, failliet zou gaan. De dekkingsrekening wordt beheerd door de onafhankelijke stichting Beheer Circulair Geld. 

4. De vierde waarborg richt zich op het beheren van de euro’s die er zijn als tegenwaarde van de circulaire munt. Het zijn euro’s die betaald zijn door deelnemers wanneer zij circulaire euro’s aankopen. De euro’s staan op de dekkingsrekening en worden beheerd door de hierboven al genoemde stichting Beheer Circulair Geld. De stichting heeft onafhankelijke bestuursleden die er voor zorgen dat de euro’s op de dekkingsrekening bewaakt worden en uitsluitend aangewend worden als tegenwaarde van circulaire euro’s. 

Alle vier de waarborgen zijn erop gericht de waarde van de United te bewaken en te borgen.

Met circulaire euro’s geef je richting aan je geld. Niet alleen bij je directe aankoop, maar vele stappen erna. De United blíjft in de duurzame economie circuleren en heeft daardoor veel meer duurzaam effect dan bewuste aankopen die je met euro’s doet. Betalen wordt dus bepalen!

Circulaire euro’s werken bovendien zonder rente, speculatie en groeidwang. Het maakt het verstrekken van laagdrempelige kredieten aan duurzame projecten en startups mogelijk. 

Het ontwerp van de Bitcoin is gebaseerd op schaarste. Doordat Bitcoins ‘gemined’ worden, is de hoeveelheid Bitcoins in omloop beperkt. Gevolg daarvan is dat er met Bitcoins veel gespeculeerd wordt. 

Circulaire euro’s hebben een geheel andere opzet dan bitcoins. Het doel ervan is geld dienend te laten zijn aan de duurzame economie en samenleving. Uniteds zijn niet schaars. De hoeveelheid circulaire euro’s kan toe- en afnemen en beweegt mee met de daadwerkelijke behoefte om onderling te handelen met de circulaire munt.

United Economy werkt samen met o.a. MVO Nederland, Social Enterprise NL en nog vele andere duurzame bedrijvennetwerken. In de transitie naar een duurzame wereld vervullen allen een eigen belangrijke rol. De rol van United Economy is (economische) systeemverandering realiseren in de praktijk. Door te doen!