Frequently Asked Questions

Wat is United Economy?

United Economy is een coöperatie van waardengedreven ondernemingen die samen actief bouwen aan een veerkrachtige duurzame economie. Een eerlijke, sociale en groene economie, met middelgrote en kleine ondernemingen als ruggengraat.

Door onderling zaken te doen met circulaire euro’s zorgen we dat er zo veel mogelijk geld naar de duurzame economie gaat én dat het daar langdurig blijft circuleren. Het circulaire geld bevordert het bij elkaar inkopen. Bovendien verduurzamen we daarmee de economie.

Wat zijn de kernwaarden van United Economy?
 1. We gebruiken waar mogelijk circulaire euro’s voor het onderling zakendoen.
 2. We zijn betrouwbare handelspartners voor elkaar: transparant, eerlijk, samen, gunnen, betalingstermijn per direct.
 3. Waarden-gedrevenheid staat voor ons centraal, in ons bedrijf of organisatie en in de samenleving.
 4. We vormen een netwerk van gelijkgestemde ondernemers: we helpen en inspireren elkaar.
 5. We zien geld als een middel, niet als een doel. We experimenteren met nieuwe manieren om geld dienend te laten zijn aan de samenleving.
 6. We dragen bij aan bewustwording over de rol die geld speelt - en zou kunnen spelen - in de samenleving.
Welke voordelen biedt United Economy voor mij als ondernemer?
Onze leden noemen de volgende voordelen:

 • Boeiend netwerk met intrinsiek gemotiveerde ondernemers en professionals
 • Gemak bij groen en circulair inkopen
 • Nieuwe klanten
 • Klantloyaliteit
 • Renteloze coöperatieve kredieten
 • Ontwikkeling en innovatie
 • Positieve energie
 • Economische veerkracht
 • Bevordert duurzaamheid
 • Samen bouwen aan mooiere wereld
Wie kan er meedoen?

Alle bedrijven en organisaties die zich herkennen in het gedachtengoed van United Economy en die zich committeren aan de kernwaarden van United Economy kunnen meedoen. Door contacten tussen leden, bijeenkomsten en intervisie, houden we elkaar scherp op het duurzaam ontwikkelen van je bedrijf. In het begin zullen de mogelijkheden om zaken te doen in Uniteds nog niet zo uitgebreid zijn. We werken met z’n allen, inclusief de leden, aan uitbreiding van het netwerk. 

Ik wil als particulier meedoen, hoe regel ik dat?

Je kunt meedoen via All United. Je leest het hier

Wat is de waarde van de United?

Als rekeneenheid is de United gelijk aan de euro. Dus 1 op 1.

Hoe kom ik aan Uniteds?

Er zijn vier manieren om aan Uniteds te komen:

 1. De eerste manier is door ze te verdienen door de eigen zakelijke producten en/of diensten te verkopen binnen het netwerk van United Economy leden.
 2. Een tweede manier om aan Uniteds te komen is het verkrijgen van een beginsaldo (onderling startkrediet).
 3. Een derde manier om aan Uniteds te komen is het afsluiten van een groter onderling krediet.
 4. Een vierde manier om aan Uniteds te komen is deze te ‘kopen’ door betaling van euro’s (1 op 1).
Hoe kan ik betalen met Uniteds?

Als je lid wordt van United Economy wordt jouw United-rekening geopend. Je krijgt inlogggegevens waarmee je kunt inloggen in de digitale betaalomgeving. Daar zie je alle bedrijven die ook lid zijn en naar wie je dus circulair geld kunt overmaken. Je zoekt het bedrijf op aan wie je wilt betalen, voert het bedrag in, en drukt op ‘bevestigen’ om de betaling definitief te maken. Ook is het mogelijk (in winkels en restaurants bijvoorbeeld) om via de mobiele app te betalen door het scannen van een QRcode. 

Als iemand jou betaalt met Uniteds, ontvang je daarvan een mail met de link naar de betaalomgeving. Je kunt dan gelijk inloggen en ziet dan dat de betaling ontvangen is en je saldo verhoogt. 

Hoe boek ik Uniteds in de boekhouding?

 

1-Hoe stel je een factuur op?
Je maakt gewoon een eurofactuur op zoals je dat altijd zou doen. (Het enige wat je extra doet is dat je met de betreffende klant de afspraak maakt dat de factuur in Uniteds betaald mag worden.)

2- Hoe werkt het met btw?
Uniteds zijn circulaire euro’s. Je neemt ze gewoon op in je boekhouding. Je betaalt dus btw over inkomsten in Uniteds en vordert btw terug over kosten in Uniteds (als je bedrijf btw-plichtig is).
Het is toegestaan om met je klant of leverancier deelbetalingen in Uniteds af te spreken, indien dat gewenst is.

3- Hoe verwerk je Uniteds in je boekhouding?
Je boekt de Uniteds in als euro’s. Concreet: Je maakt een nieuwe grootboekrekening aan, ‘Uniteds’ genoemd. De rekening ‘Uniteds’ is een balansrekening. Net zoals je bijvoorbeeld een Rabobank-rekening hebt, is dit een extra rekening. De facturen en betalingen lopen vervolgens normaal in je boekhouding mee.

Hoe kan ik Uniteds inlezen in de boekhouding?

Je kunt Uniteds inlezen in je boekhouding via een MT940 bestand (net als bij euro-rekeningen).

Ook biedt het betaalplatform de mogelijkheid een overzicht uit te draaien van je transacties over een te selecteren periode. Dit overzicht is te downloaden als CVS-bestand. De meeste boekhoudpakketen bieden de optie om dit bestand direct te importeren zonder extra stappen. 

Hoe werkt het met facturering?
Je maakt facturen gewoon op in euro’s. Omdat Uniteds en euro’s evenveel waard zijn, kun je volstaan met het sturen van een factuur in euro’s en met je klant afspreken dat je betaling in Uniteds accepteert. Indien gewenst kun je met je klant afspreken dat een deel in Uniteds en een deel in euro’s betaald wordt.
Hoe zit het met de waarde van de United? En hoe wordt die geborgd?

De United is een circulaire euro. De rekeneenheid is dus gelijk aan de euro (1 op 1).

Hierna de vier belangrijkste waarborgen om voor alle deelnemers de waarde van de United op peil te houden. Drie van deze waarborgen zijn gericht op het voorkomen van disbalans. Het kan immers gebeuren dat sommige leden te veel niet-besteedbare Uniteds hebben en andere leden juist een tekort aan Uniteds. Het gaat om deze waarborgen.
1. Door te bemiddelen bij onderling ruilen (euro’s tegen Uniteds) lossen we dit op. Een bedrijf met te veel Uniteds maakt Uniteds over aan een bedrijf met te weinig Uniteds. Omgekeerd wordt hetzelfde bedrag aan euro’s overgemaakt.
2. Een bedrijf dat een coöperatief krediet heeft ontvangen en te lang geen of te weinig inkomsten heeft in Uniteds (dus niet het eigen product of dienst levert aan het netwerk, terwijl het wel inkopen heeft gedaan in Uniteds dankzij het krediet), dient het krediet in euro’s af te lossen. De termijn daarvoor is een half jaar. Dat kan ofwel door Uniteds te ruilen tegen euro’s (zoals beschreven bij 1) of door Uniteds aan te kopen via de coöperatie Circulair Geld Nederland.
3. Voor elk coöperatief krediet dat we verstrekken, wordt er een bedrag (meestal 10%) als risico-afdekking betaald. Dat bedrag gaat naar de dekkingsrekening van het circulaire geld. Deze risico-afdekking is er voor het geval één van de bedrijven die een krediet ontvangen heeft failliet zou gaan.
4. De vierde waarborg richt zich op het beheren van de euro’s die er zijn als tegenwaarde van de Uniteds. Deze euro’s zijn er doordat leden Uniteds hebben aangekocht of doordat een risico-afdekking betaald is bij een krediet. Deze euro’s worden beheerd door de onafhankelijke stichting Beheer Circulair Geld. Deze stichting heeft onafhankelijke bestuursleden die er middels toezicht en procedures voor zorgen dat de euro’s op de dekkingsrekening bewaakt worden en uitsluitend aangewend worden als tegenwaarde van circulaire euro’s.

Alle vier de waarborgen zijn erop gericht de waarde van de United te bewaken.

Wat is Circulair Geld Nederland en Circuit Nederland?
Het Social Trade Circuit Nederland (ook wel Circuit NL) is het betaalplatform (gebouwd in Cyclos) dat de onderlinge betalingen in circulaire euro’s faciliteert. Naast United Economy doen daar ook diverse lokale initiatieven aan mee (Arnhems Hert, Utrechtse Euro, Zeister Knoop en Vix (Alkmaar). Zo kunnen leden van United Economy bijvoorbeeld ook zakendoen met deelnemers aan de Zeister Knoop. De verbinding met Circuit Nederland betekent dus voor United Economy-deelnemers extra bestedingsmogelijkheden en extra klanten in circulair geld. Ook zijn er particulieren lid van het Circuit Nederland, wat ook een belangrijke klantendoelgroep is en waar bovendien veel enthousiasme zit.

De coöperatie Circulair Geld Nederland (met de coöperatie United Economy als één van de leden) maakt keuzes mbt de inrichting van het hierboven genoemde betaalplatform en zorgt tevens het goed samenwerken om het circulaire geld in Nederland betrouwbaar te laten zijn en verder te ontwikkelen.

 

Waarom is de United een duurzaam betaalmiddel?

Met Uniteds kun je richting geven aan geld. Niet alleen bij je directe aankoop, maar vele stappen erna. De United blijft in het duurzame netwerk circuleren en heeft meer duurzaam effect dan bewuste aankopen met euro’s. Als je met euro’s bewust inkoopt weet je niet waar je geld uiteindelijk terecht komt. Met de United wel. Betalen wordt bepalen!

Wat is het verschil tussen Uniteds en Bitcoin?
Het ontwerp van de Bitcoin is gebaseerd op schaarste. Er zijn maar beperkt Bitcoins in omloop doordat ze ‘gemined’ worden. Logisch gevolg is dat er met Bitcoins veel gespeculeerd wordt. Uniteds hebben tot doel geld optimaal te laten werken voor het mkb en voor de samenleving. Uniteds zijn niet schaars maar ontstaan als bedrijven zaken met elkaar willen doen en kunnen ook weer deels verdwijnen als er tijdelijk minder behoefte is aan Uniteds.
Waarin verschilt United Economy met een club als MVO Nederland, Social Enterprise etc.?

United Economy werkt samen met o.a. MVO Nederland en Social Enterprise. Door circulair geld als verbindend middel toe te voegen aan de duurzame bedrijven uit deze netwerken, groeit daarvan de economische kracht en de zichtbaarheid. United Economy richt zich specifiek op het bouwen aan een nieuwe economie van onderop met circulair geld als verbindend middel.

sharing is all we have