Veelgestelde vragen

United Economy is een groeiend netwerk van mensen, bedrijven en organisaties die samen actief bouwen aan een waardengedreven economie en samenleving. United Economy versnelt de transitie naar een duurzame toekomst door economische samenwerking te faciliteren tussen de deelnemers. 

Met de groei van het aantal deelnemers groeit ook het aantal lokale communities binnen de United Economy.

United Economy is een samenwerkingsverband van not-for-profit coöperaties en stichtingen.

 

De United Economy-deelnemers werken aan een waardengedreven economie en samenleving. Dat gaat om waarden als duurzaam, circulair, sociaal, lokaal, transparant, rechtvaardig en democratisch. Anders gezegd, we streven naar een optimale balans tussen Planet, People & Prosperity.

Het contactformulier vind je hier

Onze zakelijke deelnemers noemen de volgende voordelen:

 • Boeiend netwerk met intrinsiek gemotiveerde mensen, bedrijven en organisaties
 • Gemak bij groen en circulair inkopen
 • Nieuwe klanten
 • Klantloyaliteit
 • Kennisdeling en innovatie
 • Hulp bij verduurzamen van je bedrijf
 • Renteloze coöperatieve kredieten
 • Positieve energie
 • Samen zorgen voor de doorbraak naar een duurzame toekomst

 

Het mooie is dus dat je bijdraagt aan een mooiere wereld en ondertussen ook mag genieten van de voordelen en de lol van het onderling zaken doen.

Onze particuliere deelnemers noemen de volgende voordelen:

 • Fijn om te weten dat je niet alleen staat in het bouwen aan een duurzame toekomst
 • Gemak om duurzaam gedreven bedrijven te vinden om bij in te kopen
 • Leuk om mee te doen aan acties en bijeenkomsten
 • De praktijk van duurzame bedrijven leren kennen
 • Positieve energie
 • Samen bouwen aan mooiere wereld

Alle deelnemende bedrijven en organisaties vind je hier (scroll iets naar beneden). Door op een logo te klikken, kun je zien of een bedrijf/organisatie (al) betalingen in circulaire euro’s accepteert.

Als deelnemer krijg je toegang tot de United Economy handelsomgeving, waar je gemakkelijk andere deelnemers vindt en contact kunt leggen. Ook zijn er zoekfilters als je bepaalde producten of diensten zoekt. 

Verder ontmoet je andere deelnemers op bijeenkomsten en events, zowel online als offline. 

Voor all-inclusive leden zijn er ook de netwerkbouwers van United Economy die helpen met het vinden van nuttige verbindingen. 

Alle mensen, bedrijven en organisaties die de kernwaarden van United Economy onderschrijven, zijn van harte welkom!

Bedrijven en organisaties maken hun commitment zichtbaar middels het kiesmerk. Het kiesmerk is níet een keurmerk; het gaat erom dat jij kiest transparant te zijn over waar je staat met duurzaam en sociaal ondernemerschap. 

Gemeenten, provincies, waterschappen en andere organisaties kunnen veel betekenen voor de beweging waar United Economy op gericht is. Bekend is het voorbeeld dat fair trade-koffie een enorme impuls kreeg doordat gemeenteraden besloten alleen nog fair trade te schenken. Ook bij de duurzame transitie nu kunnen overheidsorganisaties en instellingen een belangrijke rol spelen. United Economy biedt hen een overzicht van bedrijven om duurzaam in te kopen.

Om afspraken te maken hoe het handig in te passen binnen de organisatie, kan contact opgenomen worden via het contactformulier. 

Fondsen kunnen, door een (groeiend) deel van hun donaties via een circulaire rekening te laten lopen, bewerkstelligen dat hun geld niet eenmalig maar langdurig de duurzame en sociale economie een duurzamere vooruit helpt. Een unieke manier om extra verantwoordelijkheid te nemen voor hun unieke positie in de economie.

Om de mogelijkheden te bespreken, kan contact opgenomen worden via het contactformulier. 

 • Elkaar ontmoeten, helpen en inspireren.
 • Indien mogelijk bij elkaar inkopen.
 • Commitment voor duurzame en sociale ontwikkeling van je bedrijf/organisatie en daar elk jaar stappen in zetten.
 • Geld zien we als een middel, geen doel op zich.
 • We dragen bij aan bewustwording over de rol die geld momenteel speelt in de samenleving en hoe het anders kan.

Het kiesmerk zorgt binnen de United Economy voor de borging dat de deelnemende bedrijven en organisaties waardengedreven zijn.

Met het kiesmerk ben je transparant over waar je staat met duurzaam en sociaal ondernemerschap én wat je ambities zijn. Het is een verklaring over de bijdrage van het bedrijf aan verdere verduurzaming van de economie, een belofte om daar transparant over te zijn en een keuze om bij voorkeur met andere bedrijven met het kiesmerk zaken te doen.

Het kiesmerk gaat uit van intrinsieke motivatie en transparantie. Het is nadrukkelijk niet een keurmerk, want niemand gaat jouw bedrijf keuren. Het is een kiesmerk omdat je kiest voor transparantie. 

Het werkt als volgt. In je account op de United Economy-handelsomgeving vul je bij het veld ‘kiesmerk’ een verwijzing in naar jouw duurzaamheidsuiting. Er zijn twee mogelijkheden. Indien je bedrijf al een duurzaamheidsjaarverslag of andere uiting heeft, dan kun je eenvoudigweg daarnaar verwijzen. Heeft je bedrijf nog geen duurzaamheidsuiting, dan is er een format voor je beschikbaar om de kiesmerkuiting te maken. Ondersteuning daarbij is mogelijk. 

Het kiesmerk is in ontwikkeling: een panel van United Economy-deelnemers zal de komende maanden samenwerken met het United Economy-team om het kiesmerk uit te werken en in de praktijk te testen.

Je kunt je als particulier hier aanmelden.

Door je aanmelding sta je in verbinding met alle deelnemers in de United Economy en komen er leuke acties naar je toe om aan mee te doen. Natuurlijk kun je ook je circulaire rekening gebruiken. 

Een circulaire rekening is een betaalrekening op de United Economy-handelsomgeving. Als je een betaling doet vanaf je circulaire rekening dan weet je dat je geld langdurig in de waardengedreven economie blijft rondgaan.

Ja, dat kan prima.

Via het kiesmerk laat je zien dat je bewust bezig bent met verduurzaming van je bedrijf en de samenleving. Daarnaast doe je zoveel mogelijk zaken met andere bedrijven die ook die keuze maken.  Die vind je binnen de United Economy handelsomgeving.

Je kan ervoor kiezen je circulair geld rekening pas te activeren als er 10.000 bedrijven meedoen in de United Economy en dus vrijwel alle producten en diensten met circulair geld te betalen zijn. 

 

Naast het onderschrijven van de kernwaarden van United Economy, is er het kiesmerk. Dat zorgt ervoor dat zakelijke deelnemers commitment geven om zich te ontwikkelen in duurzaam en sociaal ondernemerschap en jaarlijks stappen daarin zetten. De bedrijven binnen de United Economy zien elkaars kiesmerk-uiting, kunnen tips en adviezen geven en beschermen samen het netwerk tegen greenwashing. 

Het kiesmerk zorgt ervoor dat we er samen vanuit kunnen gaan dat we een netwerk zijn én blijven van duurzaam gedreven deelnemers. 

United Economy werkt samen met onder andere MVO Nederland, Social Enterprise NL en nog vele andere duurzame bedrijvennetwerken. In de transitie naar een duurzame wereld vervullen allen een eigen belangrijke rol en vullen elkaar aan.

De rol van United Economy is om (economische) systeemverandering te realiseren in de praktijk. Dat gaat echt over onderling zaken doen. Eventueel met gebruikmaking van de circulaire betaalrekeningen van de United Economy-handelsomgeving. 

 

Als je lid wordt van United Als United Economy-deelnemer krijg je vanzelf een account op de United Economy-handelsomgeving. Deze is als je dat wilt tevens te gebruiken als circulaire betaalrekening. 

Na inloggen zie je in de handelsomgeving alle bedrijven/organisaties die ook meedoen.

Net als met een gewone betaalrekening kun je geld (circulaire euro’s) ontvangen en geld overmaken aan iemand anders. Ook kun je je saldo en transactie-overzicht bekijken en andere handige functies gebruiken voor de aansluiting op je boekhouding.

Tevens is er een handige betaalapp die je kunt gebruiken als je onderweg bent en in winkels en restaurants.

Als iemand jou betaalt met circulaire euro’s, dan ontvang je daarvan een mail met de link naar de handelsomgeving. Je kunt dan gelijk inloggen om de betaling te zien. 

Er zijn twee manieren om aan circulaire euro’s te komen:

 1. De eerste manier is door ze te verdienen door de eigen zakelijke producten en/of diensten te verkopen binnen de United Economy. 
 2. Een tweede manier om aan circulaire euro’s te komen is deze te ‘kopen’ door betaling van euro’s (1 op 1). Dat werkt eenvoudig via app of handelsomgeving. 

 

Voor meer informatie, zie de handige downloads

Een circulaire euro is als rekeneenheid hetzelfde als een euro.

Je boekt het ook als euro’s in in je boekhouding en ook facturen maak je op in euro’s. 

De meeste circulaire euro’s komen in omloop doordat deze 1 op 1 aangekocht worden met gewone euro’s. De aankoop van circulaire euro’s gebeurt bij de Coöperatie United Economy. De onafhankelijke Stichting Beheer Circulair Geld ziet erop toe dat de euro’s die er zijn ter dekking van de circulaire euro’s volledig en uitsluitend voor dat doel gebruikt worden door United Economy.  (Het te koop aanbieden van circulaire euro’s voor euro’s aan de coöperatie mag pas na het verstrijken van de geldende termijn, die voorlopig vast staat op een half jaar, zodat de circulaire euro’s lang in de duurzame economie blijven rondgaan.)

Een overzichtsdocument over hoe dit in detail geregeld is, kan opgevraagd worden via contact

1-Hoe stel je een factuur op?
Je maakt gewoon een factuur op in euro’s. Je spreekt met de klant af dat deze in circulaire euro’s zal betalen. Een deelbetaling kan ook. 

2- Hoe werkt het met btw?
Je boekt circulaire euro’s op normale wijze in in je boekhouding. Je betaalt dus gewoon btw over inkomsten in circulaire euro’s en vordert btw terug over de kosten. (Als je bedrijf btw-plichtig is).

3- Hoe verwerk je circulaire euro’s in de boekhouding?
Je boekt de circulaire euro’s in als gewone euro’s. Concreet: Je maakt een nieuwe grootboekrekening aan die je ‘circulair geld’ of ‘circulaire rekening’ noemt. Dit is een balansrekening. Het is dus een extra betaalrekening. De facturen en betalingen lopen vervolgens normaal in je boekhouding mee.

Je kunt circulaire euro’s eenvoudig inlezen in je boekhouding via een MT940 bestand, zoals ook bij euro-rekeningen. Ook kun je een  CVS-bestand downloaden en inlezen. Daarmee is aansluiting op vrijwel alle boekhoudoplossingen mogelijk.

Zie verder de handige downloads.

Met circulaire euro’s geef je richting aan je geld. Niet alleen bij je directe aankoop, maar vele stappen erna. Circulair geld blíjft in de waardengedreven economie circuleren (namelijk tussen aangesloten deelnemers die hun circulaire rekening actief gebruiken) en heeft daardoor veel meer duurzaam effect dan bewuste aankopen die je met gewone euro’s doet. Betalen wordt dus bepalen!

Circulaire euro’s werken bovendien zonder rente, speculatie en groeidwang. Een systeem zonder rente, speculatie en groeidwang is essentieel voor een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Het ontwerp van de Bitcoin is gebaseerd op speculatie en schaarste, zodat sommige mensen ervan profiteren ten koste van anderen. Doordat Bitcoins ‘gemined’ worden, is de hoeveelheid Bitcoins in omloop beperkt. Gevolg daarvan is dat er met Bitcoins veel gespeculeerd wordt, wat ook behoorlijke risico’s met zich mee brengt. Een ander kenmerk van de Bitcoin is dat het, vanwege het anonieme karakter, deels gebruikt wordt in relatie tot illegale praktijken zoals witwassen van crimineel geld.

Circulaire euro’s bouwen aan een lange termijn impact ten gunste van de samenleving. Ze stimuleren circulariteit en maken de lokale economie weerbaarder. Circulaire euro’s zijn niet schaars. De hoeveelheid circulaire euro’s neemt toe of af naar gelang de daadwerkelijke behoefte om onderling te handelen met de circulaire munt.

Het dienende karakter van de munt doet het geld bijdragen aan de samenleving. Middels de coöperatieve vereniging (coöperatie) heeft de gemeenschap een democratische vorm van eigenaarschap en zeggenschap. Het circulaire geld van de United Economy wordt beheerd door de Coöperatie United Economy. Om deelnemer te worden aan de United Economy moet je lid worden van de coöperatie United Economy en word je via afvaardiging vertegenwoordigd in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Op deze manier hebben alle deelnemers samen het zeggenschap over o.a. (de toepassing van) de kernwaarden, de regels voor toelating van deelnemers en aanvullende spelregels van het geld.