Partnernetwerken

Verbinding is de sleutel om de duurzame transitie vaart te geven. Ben je aangesloten bij één van deze duurzame netwerken, dan kan je via dat netwerk (nu of binnenkort) een account openen op de United Economy-handelsomgeving. 

De eenvoudigste manier van impact maken

Via je account op de duurzame handelsomgeving van United Economy, werk je samen met vele anderen aan economische systeemverandering op weg naar een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Een andere inrichting van de economie en doelgerichte sturing op geldstromen zijn essentieel. United Economy bouwt daaraan via samenwerking. Centraal staan het Kiesmerk en de online handelsomgeving. De handelsomgeving maakt duurzaam inkopen makkelijk. Ook werkt het om gelijkgestemde klanten, relaties en samenwerkingspartner te vinden. 

Daarnaast biedt United Economy een impactversneller: je account kan ook als circulaire betaalrekening worden gebruikt. Zo’n rekening laat jouw geld extra lang in de duurzame economie circuleren. Want alle bedrijven en organisaties die een circulaire rekening aanhouden, hebben commitment gegeven zich in te zetten voor duurzaamheid. Je weet dus dat jouw koopkracht steeds opnieuw in de keten duurzaam uitgegeven wordt, niet naar schadelijke productieprocessen gaat én bij jezelf terug kan komen als verdienste.

Betalen is dan niet meer gewoon geld uitgeven; het is een ‘investering’ in de nieuwe economie.

Wil je als bedrijf of organisatie meer dan alleen een account op de handelsomgeving? Kijk dan hier.

United Economy kort uitgelegd

United Economy
United Economy is een missiegedreven netwerkorganisatie, democratisch van opzet en bestaande uit (deels lokale) coöperaties en stichtingen, waaronder Social Trade Organisation (STRO).

Duurzame handelsomgeving
Met de United Economy-handelsomgeving kun je elkaar vinden, contact leggen en onderling zaken doen, zoals duurzame producten en diensten inkopen.

Circulaire rekening
De circulaire rekening is te vergelijken met een gewone betaalrekening. Maar met als voordeel dat je er structureel de nieuwe economie mee stimuleert. Bovendien werkt het circulaire geld zonder rente, speculatie en groeidwang. Een geldsysteem dat in balans is en geen groeidwang creëert, is essentieel voor de weg naar een duurzame toekomst.

Lokale benamingen
Als je circulaire geld lokaal gebruikt, krijgt het de naam van de lokale samenwerking, zoals Zeister Knoop of Utrechtse Euro. Via de handelsomgeving werken we allemaal landelijk samen.

Kiesmerk
Alle deelnemende bedrijven en organisaties maken serieus werk van duurzaam en sociaal ondernemerschap. En zijn daar transparant over. Daartoe ontwikkelen we het Kiesmerk. Dat is geen keurmerk (want niemand gaat je keuren), maar je laat ermee zien dat je kiest voor:

  • waar mogelijk zaken doen met andere deelnemers;
  • transparant zijn over waar je bedrijf/organisatie staat met duurzaam en sociaal ondernemerschap en welke stappen je wilt zetten;
  • samenwerken aan de transitie, ook door ervaringen te delen en anderen te helpen en feedback te geven m.b.t. verduurzaming.

 

Bedrijven/organisaties die al een vorm hebben om transparant te zijn over de duurzame bedrijfsvoering, zoals een duurzaam jaarverslag of certificering, kunnen het Kiesmerk gebruiken door daarnaar te verwijzen

Gezamenlijke kracht
Gezamenlijk willen we een steeds grotere kracht voor systeemverandering realiseren. De volgende mijlpaal is doorgroeien van de huidige 600 naar 10.000 duurzame bedrijven/organisaties en tevens 50.000 particulieren.

Hoe werkt het?

Actiecode
Om je account te openen via het netwerk waar jij of je bedrijf/organisatie aangesloten is, heb je een actiecode nodig. Die ontvang je van jouw netwerk. 

Een uitzondering is wanneer je partner bent van MVO Nederland. Dan verstrekken we je vanuit United Economy de actiecode. Vul daartoe de invulvelden onderaan deze pagina in. Let op: gebruik de naam waarmee je als bedrijf/organisatie ingeschreven staat bij MVO Nederland. 

Aanmelden
Na ontvangst van de actiecode vul je, via de aanmeldknop, het inschrijfformulier in. Ook de actiecode wordt daar gevraagd. 

Inschrijfgeld krijg je terug
Het inschrijfgeld is € 15,- voor particulieren en € 50,- voor bedrijven (met minder dan 10 werknemers). De actiecode zorgt ervoor dat dat bedrag na betaling als tegoed op je circulaire rekening wordt bijgeschreven. Zo kost de rekening je niets en heb je direct circulair geld voor een eerste aankoop.

Kosteloos
Deelnemers via een partnernetwerk kunnen de circulaire rekening vijf jaar kosteloos gebruiken. Wanneer de mijlpaal van 10.000 zakelijke deelnemers is bereikt, gaan alle deelnemers steeds meer omzet en andere voordelen uit het netwerk halen. Daarom zal na vijf jaar bekeken worden of een kleine vergoeding ingevoerd wordt om de kosten te dekken.

Je account gebruiken
Nadat je je account hebt geopend, kun je rondkijken in de online United Economy-handelsomgeving, bedrijven en hun producten/diensten vinden en contact leggen met elkaar. Ook je circulaire rekening, gekoppeld aan je account, kun je gelijk gebruiken. 

Nog even geen circulaire rekening gebruiken?
De circulaire rekening kan door sommigen al direct actief gebruikt worden. Anderen wachten liever tot er meer bestedingsmogelijkheden zijn. Beide is mogelijk. Zo groeit het netwerk en werken we samen aan de doorbraak. 

Opheffen
Mocht je je account niet meer willen, dan is opheffen op ieder moment mogelijk. 

Specifiek voor bedrijven en organisaties:

Bedrijfsprofiel aanmaken
Je kunt een profiel van je bedrijf aanmaken en aanbod op de marktplaats (onderdeel van de UE-handelsomgeving) zetten. Je geeft in het profiel aan of je bedrijf al openstaat voor betalingen via de circulaire rekening. Ook vul je een Kiesmerk-verklaring in waarmee je laat zien welke duurzame stappen je bedrijf zet.

Zichtbaarheid
Je bedrijf/organisatie wordt automatisch zichtbaar op de United Economy-handelsomgeving én website.

Boekhouding
De circulaire rekening is in te passen in de boekhouding via een MT940-bestand, waarmee transacties van de circulaire rekening worden ingelezen in de boekhouding. MT940 sluit aan op veel boekhoudpakketten. Hier vind je meer uitleg.

Wil je meer?
Als je meer wilt dan alleen een account op de handelsomgeving, kijk dan hier

Kortom: 

Jij bent belangrijk om samen de transitie te versnellen: kleine stap, grote impact!

Actiecode aanvragen door MVO Nederland- deelnemers: