United Economy

Onze missie: in de praktijk laten zien dat het kan

United Economy is een duurzaam bedrijvennetwerk gericht op zoveel mogelijk bij elkaar inkopen en het vormen van een eigen duurzame economie. We zijn georganiseerd als coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk met waardengedreven ondernemingen als leden. In ‘onze’ economie staan waarden als duurzaam, sociaal, eerlijk en lokaal op de eerste plaats.

Wij geloven dat een duurzame en rechtvaardige toekomst realistisch en haalbaar is. Sterker nog: we zijn al aan de slag gegaan! Dat is nodig, want er is veel verontrustend nieuws over het klimaat en groeiende sociale ongelijkheid. Dat wakkert bij ons een enorme motivatie aan om het systeem te veranderen. Het resultaat is dat wij samen onze eigen duurzame economie hebben gecreëerd.

United Economy geeft economische kracht aan maatschappelijk betrokken bedrijven en biedt perspectief op een duurzame, rechtvaardige toekomst.

Onze visie: mindset- en systeemverandering voor een waardevolle toekomst

Alle verandering komt van binnenuit. Een nieuwe economie bouwen vereist lef, samenwerking en doorzettingsvermogen. Succesvol werken aan verandering lukt alleen als het commitment groot genoeg is. Intrinsieke motivatie is de sleutel. 

Als de spelregels veranderen, verandert het hele spel. Om daadwerkelijk een verschil te maken, is systeemverandering noodzakelijk. Immers, als de spelregels veranderen, verandert het hele spel. Daarom bepalen we binnen United Economy samen de duurzame spelregels. Zo biedt United Economy onder meer een eigen betaalomgeving, waarmee United Economy-deelnemers elkaar in circulaire euro’s betalen. We zorgen dat dit geld langdurig blijft circuleren in onze duurzame economie. Andere economische spelregels zijn: zo veel mogelijk duurzaam bij elkaar inkopen, transparantie over duurzaamheid in je bedrijfsvoering, circulaire contracten en coöperatieve kredieten.