Welke voordelen biedt United Economy voor bedrijven en organisaties? 

 

 

United Economy-deelnemers noemen:  

 • Waardevol netwerk
 • Boeiende contacten met intrinsiek gemotiveerde mensen
 • Gemak bij circulair en groen inkopen
 • Nieuwe klanten
 • Klantloyaliteit
 • Renteloze coöperatieve kredieten
 • Korte betaaltermijnen
 • Kennisdeling en innovatie
 • Positieve energie
 • Een duurzame toekomst is het bestaansrecht van je bedrijf
 • Van onderop economie en geldsysteem verduurzamen
 • Samen bouwen aan een (nog) mooiere wereld

Onze ambitie: alle waardegedreven mensen en bedrijven economisch versterken!

Onze ambitie is dat alle waardegedreven mensen, bedrijven en organisaties in Nederland (en daarbuiten) op vanzelfsprekende wijze met elkaar verbonden zijn. En elkaar economisch versterken. Circulair geld is een krachtig verbindend middel, ondersteunend aan de ambitie voor een steeds grotere markt voor duurzaamheid. Met de gerealiseerde 1 miljoen aan gezamenlijke duurzame omzet in Uniteds op jaarbasis zijn we al goed op weg. 

Meedoen aan circulair geld betekent ‘draaien aan één van de krachtigste knoppen’ voor verduurzaming van de samenleving. We zorgen dat geld naar duurzame producten, diensten en bedrijven gaat. Én we zorgen dat het geld daar steeds opnieuw blíjft circuleren!

Onze kracht om te groeien wordt versterkt door de samenwerking binnen Circulair Geld Nederland. Naast het landelijke netwerk United Economy zijn er al vier andere aangesloten initiatieven voor circulair geld. Dit zijn lokale ‘hubs’, wat er voor zorgt dat we optimaal afstemmen op de energie van mensen. Via de betaalomgeving is het circulaire geld moeiteloos bij alle deelnemers te besteden.

Voor wie is United Economy? 

United Economy is er voor ondernemers met hart voor duurzaamheid. Voor bedrijven waar geld wordt gezien als middel, niet als doel op zich. De waarde die je creëert voor je klant, voor je medewerkers, voor je omgeving en de wereld, dáár gaat het om. Herken je je daarin? En wil je je bedrijf stap voor stap verder verduurzamen? Wees dan welkom bij United Economy (landelijke coöperatie) of bij één van de lokale initiatieven voor circulair geld.

Ook consumenten, overheden en organisaties kunnen meebouwen aan de nieuwe, duurzame economie door groen in te kopen met circulair geld. In de wetenschap dat ‘jouw’ koopkracht langdurige positieve impact in de keten blijft genereren. Aanmelden of meer informatie opvragen kan hier.

Meer achtergrond lezen? Hier kun je het boek ‘Onze economie opnieuw uitvinden’ gratis downloaden.

Betekenis voor een duurzame economie

De gezamenlijke duurzame omzet in circulair geld kan, naar het voorbeeld van Sardex op Sardinië, in een periode van 10 jaar toegroeien naar meer dan een miljard. Dat zorgt ervoor dat bedrijven en de economie als geheel niet meer eenzijdig afhankelijk zijn van de financiële markten. Inclusief de geldgedreven belangen die daar de hoofdrol spelen.

Het zeggenschap over geld hebben wij belegd bij de gebruikers zelf. Dus bij de deelnemende mensen en bedrijven. United Economy maakt van geld (weer) een zuiver ruilmiddel.

Circulair geld werkt zonder rente en speculatie. Het creëert daardoor (in tegenstelling tot ‘gewoon’ geld) geen groeidwang voor de economie. Dat is belangrijk, omdat groeidwang leidt tot uitholling van ons natuurlijke ecosysteem en tot steeds grotere welvaartsongelijkheid. Met de kracht van intrinsieke motivatie en met circulair geld als middel, bouwen we samen aan een duurzame, veerkrachtige en toekomstbestendige samenleving waarin ieder mens er toe doet.   

Figuur 1. Omzetontwikkeling Sardex in vergelijking met Circulair Geld Nederland - feb 2019