Waarom United Economy?

Circulair geld is een krachtig instrument voor het ontstaan van een grote markt voor duurzaamheid. Onze ambitie is dat alle waardengedreven bedrijven in Nederland op vanzelfsprekende wijze met elkaar verbonden zijn. Zo wordt een duurzame markt zichtbaar met tienduizenden bedrijven en consumenten. Waarbij zij steeds opnieuw de verbindende kracht van circulair geld ervaren.

Een duurzame markt ook waar instanties, organisaties en overheden groen inkopen, in de wetenschap dat hun koopkracht langdurige positieve impact in de keten genereert. Circulair geld is dan hét ruilmiddel voor de steeds grotere groep ondernemers die vindt dat echte waardecreatie is waar ondernemen om draait. Wat een bedrijf voor de klant, voor de omgeving en voor de medewerkers betekent, dáár gaat het om.

In de rubriek ‘Nieuws’ lees je meer over achtergronden en verhalen waarom bedrijven meedoen aan United Economy. Ook kun je daar het boek ‘Onze economie opnieuw uitvinden’ gratis downloaden.

Praktijkvoorbeeld Sardex

De gezamenlijke duurzame omzet in circulair geld kan, naar het voorbeeld van de Sardex op Sardinië, in een periode van 10 jaar toegroeien naar meer dan een miljard. Dat zorgt ervoor dat bedrijven en de economie als geheel niet meer eenzijdig afhankelijk zijn van de financiële markten, inclusief de geldgedreven belangen die daar de hoofdrol spelen. Want er is dan een praktisch werkend alternatief. We zien dan een veerkrachtige en wendbare economie, waar duurzame en sociale ontwikkelingen vanzelfsprekend de boventoon voeren.

 

Figuur 1. Omzetontwikkeling Sardex- Circuit Nederland - feb 2019