De tijd breekt weer aan dat bedrijven en instellingen met cijfers over het afgelopen boekjaar naar buiten komen. Zijn het dan zwarte of rode cijfers? Heb je het als onderneming dan goed gedaan als je een positief resultaat hebt gerealiseerd of slecht als je een verlies hebt gemaakt in het afgelopen jaar? Financieel ingestelde personen hebben op basis van deze cijfers hun mening vaak al gevormd. Maar gaat het in onze samenleving alleen maar om financiële kengetallen en ratio’s of zijn cijfers en geld helemaal niet meer belangrijk?

 

Schaal van betekenis

 Afgelopen december werd bij Manifesto in Amsterdam een congres georganiseerd over de Schaal van Betekenis. Hierin kwam aan de orde dat we niet alleen moeten kijken naar de financiële waarde van een onderneming. Ook de maatschappelijke impact, het sociaal kapitaal en de toegevoegde waarde van een bedrijf is relevant. Je kunt enorme winsten maken en tegelijkertijd veel CO2 uitstoten, veel afval produceren of niet duurzaam inkopen. Deze laatste factoren zullen op een of andere manier mee moeten wegen in de waardering van ondernemingen, naast de bekende zwarte en rode cijfers. Ook de rol van geld speelt hier in mee. Het is nog een hele zoektocht om op alle fronten hier concreet handen en voeten aan te geven, maar de tijd is rijp om hier verder over na te denken en aan te bouwen. Manifesto doet dat samen met vele betrokkenen.

 

United Economy

Als we kijken naar de rol van geld, dan is daar ook al een goed praktisch werkend alternatief. In een circulaire en groene econome ligt de focus meer op duurzaamheid en op een verantwoorde manier omgaan met grondstoffen. Het geld is geen doel maar een middel. De nadruk ligt op waardecreatie in plaats van winst en speculatie. Dat maakt geld weer tot een zuiver ruilmiddel. Je zou het groen geld kunnen noemen dat binnen de onderlinge economie circuleert. In de Coöperatie United Economy doen Nederlandse bedrijven met duurzame en sociale ambities zaken met een eigen circulaire en digitale munt (United). Een United is gelijk aan een Euro. Zonder een betalingstermijn en rente doen de aangesloten bedrijven met optimale transparantie zaken met elkaar. Op deze manier is een eerlijke, sociale en duurzame economie op basis van echte waarden mogelijk!