PaperWise over duurzaam financieren

Peter van Rosmalen (left) - Nick Op den Buijsch (right) founders PaperWise 01

In het United Economy-netwerk zitten allemaal mooie pareltjes. 2023 wordt het jaar dat we vaker die pareltjes gaan laten zien. Als ik ‘pareltjes’ zeg, dan bedoel ik niet alleen de bedrijven. Ik bedoel ook de inzichten, ervaringen en dromen die in het netwerk te vinden zijn. En de mensen natuurlijk:-).

Hier een pareltje van een inzicht van Nick Op den Buijsch, van PaperWise, een leverancier van CO₂-neutraal papier en verpakkingsmateriaal gemaakt van landbouwafval. Heel interessant is de weg die zij afleggen, onder andere de manier hoe zij de financiering van hun bedrijf regelen: een duurzame manier. 

Geen winstmaximalisatie, maar een duurzamere wereld

“We kiezen ervoor om ons bedrijf zo veel mogelijk te financieren met eigen vermogen in plaats van leningen die de schuldpositie vergroten. We hebben de basis gelegd met zelf ingebracht geld. We zijn met niks begonnen, dus de eerste jaren van het bestaan was er weinig tot geen geld om Peter en mij, de eigenaren, een salaris te betalen. We investeerden alles wat er binnenkwam direct in de groei van PaperWise. We zijn nu 8 jaar verder en de jaaromzet is gegroeid tot boven twee miljoen euro. Dus we zijn een fase verder dan bij de start.

De salarissen van iedereen worden inmiddels betaald, maar het principe om alle winst direct weer in het bedrijf te steken hanteren we nog steeds. Het gaat ons niet om winstmaximalisatie voor de aandeelhouders, maar om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarbij is geld een hulpmiddel om landbouwafval, dat anders verbrand zou worden, te benutten om er papier en karton van te maken. Hiermee voorkomen we onnodige bomenkap, krijgen boeren extra inkomen en verlagen we de milieu impact van papier significant. Dát groter maken, het wereldwijd introduceren en uiteindelijk ‘het nieuwe normaal maken’ is ons doel!”

Welke financiële verplichtingen wil je?

Voor PaperWise is 2023 een jaar waarin extra financiële middelen aangetrokken worden, om het beoogde doel weer een stap dichterbij te brengen. Nick geeft aan dat het belangrijk is de keuzes te maken die bij jou als ondernemer passen. Dat is voor iedereen verschillend, er is geen goed of fout. Nick: “Wij kiezen heel bewust voor kapitaalversterking middels eigen vermogen en het aandeel leningen laag te houden. We willen daarom met een partij werken die extra eigen vermogen inbrengt. Als mens moet je zowel fysiek als mentaal gezond zijn voor een goede weerbaarheid. Dat geldt ook voor een bedrijf. De financiële positie van het bedrijf dient in balans te zijn met de huidige en toekomstige situatie, in goede en slechte tijden.

De financiële wereld kan andere belangen hebben dan ondernemers: ze verstrekken nou eenmaal graag leningen en maken duidelijk hoe je daar als ondernemer ook zelf financieel voordeel mee kunt behalen. Maar wij kiezen anders. We realiseren ons dat de toekomstige groei en waarde van de organisatie dan niet 100% ten gunste komt van ons als aandeelhouders. Maar het gaat ons niet om het geld, we willen de papierindustrie veranderen.

Extern kapitaal betekent dat je je bedrijf verzwaart met verplichtingen. Het betekent: je moet, je moet, je moet: groeien in financiële zin om de lening en de rente te kunnen blijven betalen en dat wordt dan een doel op zich. Voor die situatie willen we waken. Dat is niet onze keuze. Bovendien heeft onze manier ook voordelen op persoonlijk vlak, want wij kunnen ‘s nachts zonder hartkloppingen slapen. Vergis je niet hoe te grote financiële verplichtingen je ondernemersplezier kapot kunnen maken.”

Nick heeft de volgende tip: “Denk je als ondernemer na over de financiering van je bedrijf? Nadenken moet je zeker doen, maar vergeet niet om óók te voelen: wat past het beste bij jou als ondernemer en als mens?”