Organisatie

 

Samen zijn we de coöperatie 

De (mensen van) bedrijven en organisaties die samen de coöperatie United Economy vormen, vind je op deze website bij ‘Deelnemers’.

 Coöperatie United Economy

United Economy is georganiseerd als een coöperatieve vereniging (coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid) zonder winstoogmerk, gericht op het samen bouwen aan een eerlijke, sociale en duurzame economie. Er zijn coöperatieleden, een Community Team en een Bestuur. Veel van onze coöperatieleden (UE-deelnemers) zijn actief binnen één van de teams van United Economy (zie ook het kopje ‘Teams’). Daarnaast is er de onafhankelijke Stichting United Economy. Deze zorgt voor het ontwikkelen, verdiepen, uitdragen en bewaken van het gedachtegoed van United Ecomomy. De stichting heeft eveneens een bestuur.

In de huidige (ontwikkelende) fase van United Economy functioneren we als coöperatieve vereniging volledig dankzij de inzet van actieve en betrokken leden. De functies van de bestuursleden en communityteamleden en andere teamleden zijn onbezoldigd. We zijn er trots op dat we op deze manier veel persoonlijke aandacht voor deelnemers en relaties realiseren en een steeds hogere mate van professionalisering. De jaarlijkse lidmaatschappen van de UE-deelnemers komen zo maximaal ten goede aan het UE-netwerk als geheel en ons gezamenlijke hogere doel.

 Community Team

 • Birgit Hendrik (Goederenhubs Nederland)
 • Ruud Tuithof (Merkmij)
 • Arnout van Dijk (Kurago)
 • Heidi Leenaarts (Evidente)

 Bestuur coöperatie United Economy

 • Ronald Brakenhoff (voorzitter coöperatiebestuur United Economy, directeur Diabolo ICT)
 • Arnout van Dijk (penningmeester van de coöperatie United Economy, directeur Kurago)
 • Ted van den Bergh (https://nl.linkedin.com/in/tedvandenbergh)
 • Heidi Leenaarts (bestuurslid coöperatie United Economy, initiatiefnemer United Economy)
 • Michel Bruisten (bestuurslid coöperatie United Economy, directeur van Bruisten Brick B.V.)

Bestuur Stichting United Economy 

 • Henk Smit (penningmeester stichting United Economy, oprichter Driekant)
 • Heidi Leenaarts (bestuurslid stichting United Economy, initiatiefnemer United Economy)
 • Bestuursfunctie vacant

Besluitvorming

United Economy is een coöperatie. Dat houdt in dat de leden gezamenlijk het zeggenschap hebben. De leden kiezen een bestuur en dit bestuur mag namens de leden de strategie verder ontwikkelen, besluiten nemen en (laten) uitvoeren binnen de kaders zoals vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de statuten en reglementen van United Economy. Tijdens de jaarlijkse ALV komen de leden bij elkaar (meestal online) om samen het beleid te bespreken en voorstellen aan te nemen.

Aanmelden?

Ook aansluiten bij United Economy? Aanmelden kan via het aanmeldformulier.  Meer info over lidmaatschap vind hier.