Plannen

De plannen van United Economy zijn om vanuit de huidige groep koplopers het bedrijvennetwerk uit te bouwen. En in samenhang daarmee ook de kracht van onderop te gebruiken door privé-personen actief te betrekken bij United Economy als beweging. Door van United Economy een beweging te maken, maken we nog veel meer gebruik van de kracht van circulair geld om samen een duurzame toekomst te realiseren. 

SDG’s

 De Sustainable Development Goals zijn voor United Economy een belangrijk uitgangspunt. Binnen United Economy zien we geld als een krachtig middel om betekenisvolle doelen te realiseren. De Sustainable Development Goals vormen daarvoor een goed kader.

Toekomst

  • Nu de mijlpaal van 1 miljoen aan duurzame omzet in Uniteds behaald is (2019), kijken we wat onze volgende mijlpaal zal zijn. Daarbij vinden we niet alleen duurzame omzet een relevant gegeven, maar ook de gezamenlijk bereikte positieve impact. Op de volgende Algemene Leden Vergadering (2020) willen we ook daarover helder kunnen rapporteren.
  • We ontwikkelen voor alle leden een ‘groeipad’ dat inzicht geeft in de stappen die een bedrijf zet mbt duurzaam en sociaal ondernemerschap. 
  • Een wens voor de toekomst is om de principes van True Pricing (stap voor stap) te integreren binnen United Economy. We willen een proeftuin worden voor het live ervaring opdoen met duurzame economische spelregels.