Uitdagingen

De groei van het netwerk met relevante nieuwe bedrijven is een belangrijke focus.

Voor wie is het?

Bedrijven en organisaties met duurzame en sociale ambities die willen meebouwen aan een eerlijke, sociale en groene economie. Het best passend in deze fase zijn bedrijven met een aanbod van fast moving B2B goods & services, welke al klant- en leveranciersrelaties hebben met andere bedrijven in het United Economy netwerk.

Plannen

De plannen van United Economy zijn om vanuit de huidige groep koplopers nieuwe cirkels te bouwen van bedrijven die zaken met elkaar doen met Uniteds. 

Doelen

De Sustainable Development Goals zijn voor United Economy een belangrijk uitgangspunt. Binnen United Economy zien we geld als een krachtig middel om betekenisvolle doelen te realiseren. De Sustainable Development Goals vormen daarvoor een goed kader.

 

Spelregels en toekomst

  • We creëren binnen de coöperatie zelf ons eigen ruilmiddel. Uniteds ontstaan doordat leden een beginsaldo aan Uniteds op hun  rekening krijgen bijgeschreven. We werken nu aan het mogelijk maken van grotere onderlinge kredieten in Uniteds.
  • Binnen United Economy gaan we primair uit van vertrouwen. Contracten dienen als ondersteuning.
  • United Economy ondersteunt gerichte toepassing van circulair geld binnen waardekentens, zoals de waardeketen van biologisch voedsel.
  • We werken aan ontwikkelingen om de circulaire economie gericht te ondersteunen met circulair geld.
  • We ontwikkelen een waardenindicator die inzicht geeft in en ondersteunt bij de duurzame en maatschappelijke ontwikkeling van de afzonderlijke leden.
  • Een wens voor de toekomst is om de principes van True Pricing te hanteren binnen United Economy.