Boek: Onze economie opnieuw uitvinden

We nemen allemaal deel aan de economie. Die economie is in de huidige tijd een veelbesproken onderwerp. Er is veel mee aan de hand, vooral in negatieve zin. Maar door goed te kijken wat er écht aan de hand is, komen we te weten dat er ook zeer interessante mogelijkheden zijn die in ons voordeel kunnen werken. En dat wíj aan zet zijn om die mogelijkheden te benutten.

Om een antwoord te vinden op de vraag ‘wat er echt aan de hand is’, schreef Heidi Leenarts, founder van United Economy, dit boek. Het boek gaat in op ons geldsysteem. Geld speelt immers een grote rol in de economie. Het is verreweg de meest gebruikte manier om onze transacties, lokaal en mondiaal, uit te drukken in waarde. Met geld organiseren we onze wederkerigheid. En, zoals te lezen is, heeft de manier waarop ons geldsysteem georganiseerd en ontworpen is, specifeke kenmerken die een bepalende invloed hebben op het functioneren van onze economie. Daarmee heeft het ook een bepalende invloed op de kansen voor individuen, bedrijven en de samenleving als geheel.

Het is dus belangrijk om ons geldsysteem te begrijpen, want dat maakt duidelijk waarom er zoveel instabiliteit in de huidige economie is én waarom er onvermijdelijk ingrijpende veranderingen op ons af komen. Wetende dat die veranderingen al gaande zijn, begrijpen we ook hoe zinvol het is ons een beeld te vormen van de gewenste richting. Wat is onze (gezamenlijke) stip aan de horizon als het gaat om het functioneren van de economie, en daarmee onze samenleving? Daarover lees je in dit boek.

 Downloaden is gratis. Bestellen van een hardcopy kan door een mail te sturen via de contact-button rechtsboven. Kosten van een hardcopy zijn € 8,50 plus verzendkosten.