Van maandag 14 t/m vrijdag 18 januari 2019 is het de Week van de Circulaire Economie. Koplopers die nu al slim en circulair ondernemen openen dan hun deuren voor ondernemers die ook graag circulair aan de slag willen.

Steeds meer organisaties ondernemen circulair
Circulaire economie is een begrip dat steeds meer ingeburgerd raakt en door steeds meer organisaties toepast wordt. De eerste jaren waren het voornamelijk de goede doelen-organisaties en ondernemingen die duurzaamheid serieus in hun missie hadden staan die de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen probeerden te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Maar met het Klimaatakkoord van 2018 als startsein volgen nu steeds meer organisaties en overheden. Of het nu vanuit een sterke, vaak persoonlijke, intrinsieke gedrevenheid komt of vanuit regelgeving van bovenaf: inmiddels kunnen we wel stellen dat circulair ondernemen blijvend is!

Is circulair ondernemen niet een utopie?
De reden om te starten met circulair ondernemen is voor de meeste mensen wel duidelijk. Vroeg of laat realiseren we ons dat we niet door kunnen gaan met de aarde uitputten. De grondstoffenvoorraad is eindig en iedereen die verder denkt dan zijn eigen generatie, beseft dat er harde actie nodig is. Niet alleen een beetje langer doen met producten en wat meer recyclen, maar een serieuze verandering. Werd circulaire economie eerder nog gezien als utopie, tegenwoordig is het voor steeds meer organisaties werkelijkheid. Vanuit de overheid is circulair aanbesteden inmiddels gedeeltelijk verplicht en ook ondernemend Nederland oriënteert zich steeds vaker op circulair ondernemen. Veel creatieve startups en nieuwe circulaire initiatieven zoeken hun weg in de deze transitie.

Een eerlijk en duurzaam handelsnetwerk
Zo ook United Economy: een duurzaam handelsnetwerk dat zich richt op een eerlijke, sociale en duurzame economie. Zij geloven dat deze mogelijk is en bouwen die in de praktijk. Ook hebben ze de ambitie er te zijn als coöperatie voor alle Nederlandse bedrijven die echte waardecreatie voorop stellen in het ondernemerschap. Geld is daarbij een middel, geen doel op zich. Hoe werkt het? United Economy heeft een netwerk van ondernemers die deze zienswijze delen. Onderling zaken doen met de eigen circulaire munt, de United, is het idee. Een zuiver ruilmiddel, dat je in de boekhouding gewoon inboekt als een euro. Uiteindelijk is het samen actief bouwen aan een veerkrachtige, duurzame, circulaire economie het uiteindelijke doel.

Impact maken door kennis delen
En daar vinden Logge Circulair en United Economy elkaar. Logge Circulair is koploper in circulariteit en realiseert turn-key circulaire interieurs. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat de gebruikte materialen terug kunnen naar hun originele grondstoffen-staat en geschikt zijn voor recycling. Om dit te realiseren werken zij samen met een netwerk van circulaire leveranciers. Op deze manier dragen ze bij aan het mooier, gelukkiger en beter maken van onze wereld. Voor Logge is het netwerk van United Economy interessant om gelijkgestemden te treffen. Daarnaast delen ze elkaars visie. Logge wil graag haar steentje bijdragen in het maken van meer impact door bedrijven kennis te laten maken met circulaire economie.

Circulair ondernemen voor iedereen?
Tijdens de Week van de Circulaire Economie opent Logge de deuren van haar circulaire kantoor in Nieuwegein. Ondernemers die meer willen weten over circulair ondernemen kunnen gratis deelnemen aan de kennissessie ‘Koplopers en groenpraters’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten de experts van Logge hun circulaire projecten zien, delen ze de uitdagingen die je als koploper tegenkomt (waaronder het herkennen van groenpraters: bedrijven die prediken circulair bezig te zijn maar in werkelijkheid niet circulair werken) en geven ze tips aan ondernemers over het starten met circulair ondernemen. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via de website van Logge Circulair.

Bruggen slaan in 2019
2019 wordt het jaar van bruggen slaan en kennis delen. De brug waarmee het circulair gedachtegoed vanuit de binnenste cirkel van reeds circulair-georiënteerden naar de tweede ring gebracht wordt. De uitdaging is ondernemers die zich in die tweede ring bevinden te bereiken. Zij vinden duurzaamheid wel belangrijk, maar hebben dit nog niet omgezet in concrete actie. Het ontbreken van kennis en de angst om in een groot, oneindig circulair project te stappen weerhoudt hen vaak de eerste stap te zetten. Maar circulair ondernemen is gemakkelijker dan je denkt. Met kleine stappen en ‘learning on the job’. Als je nu begint, ben je straks op tijd!

Meer weten? Kijk op de websites van United Economy en Logge Circulair.