Gedachtegoed United Economy

United Economy is een coöperatie van waarden-gedreven ondernemers die samen actief bouwen aan een veerkrachtige duurzame economie. Een eerlijke, sociale en groene economie, met middelgrote en kleine ondernemingen als ruggengraat.

United Economy maakt onderling zaken doen aantrekkelijk, door het centraal administreren van onderlinge kredieten, het circulaire digitale ruilmiddel van de coöperatie. Dit ruilmiddel, genaamd de United, circuleert alleen tussen de leden, in de reële economie van goederen en diensten. Er kan niet mee worden gespeculeerd en er wordt voor het beschikbaar stellen van Uniteds geen rente berekend.

United Economy zet zich in voor bewustwording over de samenhang van meerdere soorten waarde waaronder financiële, sociale en ecologische waarde. United Economy onderzoekt nieuwe manieren hoe geld en waarde dragers optimaal ingezet kunnen worden voor het creëren en verdelen van maatschappelijke meerwaarde.

Door heldere afspraken over het gebruik van de United, maakt United Economy geld weer dienstbaar aan de samenleving, in plaats van omgekeerd. Alle leden van United Economy onderschrijven bovenstaand gedachtengoed. Zij maken binnen de coöperatie afspraken over de kernwaarden van het onderling zaken doen in Uniteds.