Gedachtegoed United Economy

United Economy is een coöperatie van waardegedreven ondernemers die samen actief bouwen aan een veerkrachtige duurzame economie. Een eerlijke, sociale en groene economie, met middelgrote en kleine ondernemingen als ruggengraat.

United Economy maakt onderling zaken doen aantrekkelijk, door het centraal administreren van onderlinge kredieten, het circulaire digitale ruilmiddel van de coöperatie. Dit ruilmiddel, genaamd de United, circuleert alleen tussen alle circulair geld- deelnemers. Het geld blijft dus in de reële economie van duurzame goederen en diensten. Er kan niet mee worden gespeculeerd en er wordt voor het beschikbaar stellen van Uniteds geen rente berekend.

United Economy zet zich in voor bewustwording over ecologische, sociale en culturele waarde en de ondersteunende rol die financiële waarde daarbij te vervullen heeft. United Economy onderzoekt in de praktijk nieuwe manieren hoe geld (waardedragers) optimaal ingezet kunnen worden voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde. 

Door heldere afspraken over het gebruik van de United, maakt United Economy geld weer dienstbaar aan de samenleving, in plaats van omgekeerd. Alle deelnemers aan United Economy onderschrijven bovenstaand gedachtengoed. Zij maken binnen de coöperatie afspraken over de kernwaarden van het onderling zaken doen in Uniteds.