visie01 cartoonTijdens een verrassende United Economy-bijeenkomst voorjaar 1016 in hebben we onze ideeën gedeeld over de gewenste economie. Dat leverde tevens deze prachtige cartoons op. Zie hier ideeën uit de bijeenkomst:

1. Onderling geld bevestigt de relatie. ‘Gewoon’ geld wordt vaak (maar niet altijd) gebruikt om iets ‘af te kopen’. Je koopt iets maar er ontstaat geen relatie en geen mede-verantwoordelijkheid. Onderling geld (dat gebaseerd is op uitruil) bevestigt juist de relatie: door zaken met elkaar te doen, verhoudt je je tot elkaar.

 

 

visie07_onwetendheid cartoon2. Jij hebt invoed! Mensen hebben wel degelijk invloed; jij als individu hebt invloed. Als jouw keuzes een balans zijn tussen geven en nemen en ingegeven zijn door jouw hart, dan dragen jouw keuzes bij aan het ontstaan van een samenleving gebaseerd op andere waarden.

3. Echte waarde. United Economy wil bijdragen aan het samen leven gebaseerd op echte waarde.

 

 

 

visie04_balans cartoon4. Balans in geven en ontvangen. Mensen hebben intrinsiek een voorkeur voor een balans in geven en ontvangen. Een economisch spel, inclusief een geldsysteem, dat daarop gebaseerd is zal automatisch welzijnsbevorderend werken voor iedereen.

5. De kwaliteit van jouw economische uitwisseling. Je hebt als persoon en als bedrijf/organisatie keuzevrijheid t.a.v. de netwerken die je versterkt met jouw economische uitwisseling.

 

 

visie02_verbinding cartoon6. Echte verbinding geeft meer voldoening. We zijn er van overtuigd dat werken vanuit echte verbinding tussen mensen, vanuit ieders hart, bijdraagt aan een manier van samenleven die meer voldoening geeft voor iedereen.

7. Waarde is iets anders dan prijs. In waarde zijn de sociale en ecologische kosten verdisconteerd. United Economy wil bijdrage aan deze bewustwording, dit begrip rond waarde.

 

 

visie06_ijsschots cartoon8. Ons verlies nemen. Veel disbalans wortelt in de menselijke aversie om ‘je verlies te nemen’ in situaties waarin dat wel wijsheid zou zijn. Je verlies nemen wanneer dat nodig is, draagt bij aan balans in het geheel en in jezelf.

9. Waarde terug laten vloeien naar de bronnen. Bij elke economische interactie zou meerwaarde afgedragen dienen te worden naar zaken die voorwaardescheppend waren voor die interactie (zoals ecosysteem, gezondheidszorg, infrastructuur, kunst of educatie).

 

 

visie03_overgaan cartoon10. Overgaan op nieuw systeem. Circulair geld is een heel nieuw concept en werkelijkheid. Mensen zijn er nog niet aan gewend om geld te zien als iets wat wellicht ook anders kan, als iets wat je als instrument in kunt zetten. Het vraagt geduld, moed, wijsheid en creativiteit om mensen daarin mee te nemen.

 

 

 

visie05_presentatie cartoon11. Soepel iets nieuws introduceren. Wat helpt om iets nieuws geaccepteerd te krijgen, is om het LEUK te maken. Maak het eenvoudig en logisch. Wanneer de stap om mee te gaan doen heel makkelijk gezet wordt, dan leren mensen het vervolgens door hun eigen ervaring waarderen.

Margreet de Heer en Yiri Kohl maakten deze inspirerende cartoons. www.margreetdeheer.com.

Begeleiding/inspiratie door Inge Knoope. www.knoope.nl.