We krijgen vaak de vraag wat de bedrijfsmatige voordelen zijn van lidmaatschap van United Economy. Het is een belangrijke vraag die zeker gesteld mag worden. Onze leden noemen uiteenlopende voordelen die zij ervaren.

‘Een gezamenlijk doel schept een band’

Om te beginnen: de kracht van ons netwerk is de samenwerking met gelijkgestemden. We bouwen samen aan een duurzame, veerkrachtige en circulaire economie. Dat gezamenlijke doel schept een band. Bedrijven die daar intrinsiek voor gáán, passen bij ons netwerk. Zij kunnen er op veel manieren baat bij hebben.

De voordelen die we vaak horen zijn:

  • Interessant netwerk
  • Nieuwe klanten
  • Versterkt de band met bestaande klanten
  • Extra omzet
  • Extra liquiditeit, los van de bank
  • Verduurzaming organisatie
  • Innovatie en ontwikkeling
  • Positieve energie
  • Economische veerkracht
  • Samen bouwen aan een mooiere wereld

‘Geld een groene richting meegeven’

In dit blog gaan we dieper in op twee van de genoemde voordelen: verduurzaming en nieuwe klanten. Deze twee hangen, zoals we zullen zien, nauw met elkaar samen. Dat doen we aan de hand van een concreet voorbeeld: Diabolo ICT.

Diabolo is een lid van het eerste uur van United Economy. Het ICT-bedrijf met 40 medewerkers levert totaaloplossingen voor kantoor-ICT aan instellingen en mkb-bedrijven.

Directeur Ronald Brakenhoff zegt er het volgende over:
“Als je eenmaal actief betrokken bent bij United  Economy, dan ga je vanzelf nadenken over wat en waar je inkoopt. Daarvóór gebeurde bij ons de inkoop van printerpapier op de automatische piloot. Je hebt het nou eenmaal nodig. Maar door gesprekken met andere UE-leden realiseer je je dat ook dit soort inkoopbeslissingen impact hebben. Als ICT-bedrijf gaat er bij ons heel wat papier doorheen. Natuurlijk staat altijd voorop om zo weinig mogelijk te printen, maar je ontkomt er toch niet aan. En dan maar liever zo duurzaam mogelijk.

Als je dan printerpapier kunt kopen dat een stuk milieuvriendelijker is dan gewoon gerecycled papier doordat het gemaakt wordt van landbouwafval, en je kunt dit bovendien in Uniteds betalen, dan is de keuze snel gemaakt. En natuurlijk zit daar ook een stukje gunfactor bij, want PaperWise is een mooi bedrijf waar we graag een band mee hebben. Dat past ook bij United Economy, want het is in de eerste plaats gewoon heel leuk om eraan mee te doen. Daarom laten wij met trots zien dat ons bedrijf print op PaperWise-papier. En inmiddels bieden we deze service zelfs ook aan onze klanten: zij kunnen dit prachtige product via ons bestellen. Dat kan uiteraard in euro’s, maar zeker ook in Uniteds.”

De aanschaf van printerpapier is niet het enige wat Diabolo aan haar inkoopbeleid veranderd heeft. Onder andere ook voor leaseauto’s, energie en kantine-inkopen heeft Diabolo een passende leverancier gevonden die meedoet aan de Uniteds-handel.

Zo zien we de twee kanten van dezelfde medaille: verduurzaming én nieuwe omzet. Want waar Diabolo zichzelf verder verduurzaamt en zo aan haar eigen toekomstbestendigheid werkt, hebben diverse andere bedrijven er een nieuwe klant bij. Waarbij die laatstgenoemden natuurlijk ook steeds bewuster omgaan met hun inkoop. Zo komt de cirkel steeds opnieuw rond.

Tenslotte geldt dat positieve impact niet alleen afhangt van wat en waar je inkoopt, maar ook met welk ruilmiddel je betaalt. Betalen met Uniteds biedt je immers de zekerheid dat de hele keten na jou het geld ook op een verantwoorde manier uit zal geven. Zo draagt de United bij aan een circulaire economie met waardevolle bedrijven.

Wil je weten hoe United Economy ook jouw organisatie kan helpen met maatschappelijk verantwoord inkopen, inclusief de positieve impact in de hele keten erna, neem dan gerust contact op. En natuurlijk vertellen we dan ook graag over de diverse andere redenen om mee te doen.