Ontwikkeling van Antropia op Landgoed de Reehorst

Het leven is permanent onderhevig aan rijpingswetten, en dan heb ik het niet over belegen kaas of een mooie wijn. Ik heb het over de stroom van veranderingen die er in de wereld en om ons heen gaande is, ook binnen cultuur en congrescentrum Antropia. Ook al zijn we al jaren koploper als het gaat om duurzaamheid (onder andere als eerste congrescentrum het predicaat Green Key Gold, het Eko keurmerk Gold etc.) dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen.

Deze rijpingswetten bevatten verandering, groei en ontwikkeling, waarbij verandering vaak gezien wordt als een aanval of bedreiging van het vertrouwde oude. Verandering betekent ook mee bewegen, met de stroom mee, op zoek naar het systeem in de stroming van de verandering. Hieruit ontstaan niet alleen vragen, maar ook minder voor de hand liggende kansen. Onderweg doe je nieuwe kennis op. Die had je uit het vasthouden aan oude structuren nooit gevonden.

Samen met onze medewerkers zetten we de gang van verandering een richting voorwaarts. De tweede rijpingswet is groei. Groei hoeft niet per se in de uitdrukking van geld te zijn, “daarom doen we ook mee met United Economy”, los van de waarde van het geld komen is een streven op zichzelf. Met ons idee van kwalitatieve, stelselmatige groei, komt er als vanzelf een andere organisatiestructuur met andere kansen van progressie; door te innoveren, verbeteren en (nieuwe) diensten beter aan te bieden behouden we onze positie en boren we nieuwe markten aan.

Als laatste rijpingswet is er Ontwikkeling, ontwikkeling naar een doel toe, daarvoor moeten er (eerst) oude wikkels af, om vervolgens door te ontwikkelen, waar bij we bij voorkeur een gezamenlijk doel voor ogen hebben; gezamenlijk bereik je meer, door coalities te sluiten sta je er sterker voor.

Onze keuze om aan te sluiten bij United Economy, en kwartiermaker voor de Utrechtse Heuvelrug te worden, past helemaal bij de ontwikkeling die we als Antropia nu doormaken. Het Landgoed de Reehorst is ook in beweging, en binnen de dynamiek van deze duurzame ontwikkelingen vervullen wij een rol als gastheer, en faciliteren we de bijeenkomst “Zo kan het ook” op 24 september 2018.

Eric van Veluwen, Directeur / Patron Cuisinier Landgoed Rhederoord