Door de aard van ons huidige geldsysteem komt geld vaak niet terecht op de plekken waar het het hardst nodig is. Ondernemingen en de samenleving hebben daar last van. Wanneer we geld introduceren dat beter circuleert - binnen een open netwerk van participanten en zonder invloed vanuit de speculatieve markten - heeft iedereen daar baat bij. Heel concreet leidt het tot een grotere kans dat het geld weer bij je terugkomt (dus extra omzet) en tot de mogelijkheid voor onderling renteloos krediet. Kortom: het geld wordt weer van de mensen en bedrijven zelf. 

Ga terug naar homepage