Bush burgers zooEvent ‘Zo kan het ook’

Op 7 april 2017 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem het zeer geslaagde event ‘Zo kan het ook’ plaats. Dit event kwam tot stand door een unieke samenwerking tussen landelijke initiatieven die zich richten op economisch-maatschappelijke vernieuwing. Betrokken zijn o.a. Nederland Kantelt, De Groene Zaak, Nudge, ShareNL, MVO Nederland, Circulaire Economie en United Economy. Aan het event zijn tal van visionairs en koplopers verbonden, zoals Jan Rotmans, Ruud Klarenbeek, Helen Toxopeus, Jan van Hooff en Maria van der Heijden.

Foto’s: De foto’s zijn nu te zien op www.eventzokanhetook.nl.

Doelgroep: bestuurders, beleidsmakers en professionals van overheid, bedrijfsleven, bedrijvenkoepels, zorg, onderwijs en overige H+I NITEDECONOMY_0084_2015-06-22instanties.

Deelnamekosten: deze bedragen € 375 ,= ex btw voor dagprogramma, lunch en catering. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan concrete projecten voor economische vernieuwing gericht op maatschappelijke thema’s. De deelnamekosten mogen uiteraard ook in Uniteds betaald worden.

Goed om te weten: Voor alle doelgroepen hebben we een aanbod, van gratis lezingen tot interactieve workshops. Kijk daarvoor in de agenda.

Ondernemers aan het woord (2) ..
Symposium 28 november 2016